English version of this page

Studier

Faddere oppstilt på rekke

Velkommen til studiestart!

Master i odontologi starter 9. august og bachelor i tannpleie 10. august.

Utveksling

Ta en del av studiet i utlandet – UiO har avtaler med universiteter over hele verden.

Karriere

Våre studenter har flere muligheter etter ferdig utdannelse

 

Kontakt oss

Studiehenvendelser
studiekonsulent@odont.uio.no

Si fra om læringsmiljøet

Meld fra om positive eller negative sider ved læringsmiljøet.