English version of this page

Studier

Studenter på forelesning

Foto: Jan Unneberg, OD/UiO

Utveksling

Ta en del av studiet i utlandet – UiO har avtaler med universiteter over hele verden.

Karriere

Våre studenter har flere muligheter etter ferdig utdannelse

 

Kontakt oss

Studiehenvendelser
studiekonsulent@odont.uio.no

Si fra!

Meld fra om positive eller negative sider ved læringsmiljøet.