English version of this page

Forebygging av orale infeksjoner hos eldre på sykehjem (avsluttet)

Effekt av bruk av elektrisk tannbørste på tannhygiene på sykehjem, en randomisert, kontrollert (RCT) studie.

Effekten av bruk av nye elektriske tannbørster blir målt mot effekt av nye manuelle tannbørster i en  2 månedrs RCT studie med 180 pasienter på 8 sykehjem i Oslo. Alle pasienter får instruksjon i bruk av ny tannbørste, alle målinger er blindet. Oppfølgingsstudie etter ett år.

Publisert 1. okt. 2014 12:13 - Sist endret 1. sep. 2020 09:22