Surface modifications for hard tissue growth (avsluttet)

Detaljert informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske nettside.

Publisert 9. nov. 2010 17:11 - Sist endret 28. aug. 2020 12:29

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere