Deltakere i Treating blindness by stem cells

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Jon Roger Eidet
Panagiotis Salvanos Student panagiotis.salvanos@medisin.uio.no
Leiv Sandvik
Edvard Berger Messelt
Borghild Barth-Heyerdahl Roald b.b.h.roald@medisin.uio.no
Yiqing Cai Overingeniør +47 22840329 yiqing.cai@odont.uio.no

Andre deltakere

  • se engelsk side for eksterne deltagere