Henrik Skjerven

Bilde av Henrik Skjerven
English version of this page
Mobiltelefon 95702290
Brukernavn
Besøksadresse Klinikk for Spesialbehandling Institutt for Klinisk Odontologi
Postadresse Postboks 1109 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det odontologiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Intraorale scannings teknologier

Computer guided implantatkirurgi

CBCT teknologi

CAD CAM fremstilling av protetiske konstruksjoner

Fiksturretinert og tannforankret protetikk

Behandling av Temporomandibulær dysfunksjon

 ...

 

Bakgrunn

Cand Odont 1993

Spesialist i Oral Protetikk 2010

PhD kandidat : Prosjekttittel : "Digital dentistry in implant surgery and implant based prosthodontics"

Spesialistpraksis oral protetikk 

 

...

 

 

Emneord: computer guided implant surgery, Titanium, intraoral scanning, TMJ, Intraoral scanning technologies, cad cam, tooth wear, Dental implant

Publikasjoner

Bruk av data i Norsk tannlegepraksis

(Skjerven H; Nor Tannlegeforen Tid 2000; 110(8):342-5)

 

Ethics of esthetic dentistry

Liebler M,Devigus A, Randall RC, Burke FJ, Pallesen U, Cerruti A, Putignano, Cauchie D, Kanzler R, Koskinen KP, Skjerven H, Strand GV, Vermaas RW

(Quintessence Int 2006 jun;35(6):456-65)


Interdisiplinær behandling av multiple agenesier

Skjerven H , Bergman A , Mork-Knutsen B , Haanæs HR .

Nor Tannlegeforen Tid 2010; 120(6): 378-83

 

Clinical evaluation of CAD/CAM metal-ceramic posterior crowns fabricated from intraoral digital impressions.

Tamim H, Skjerven H, Ekfeldt A, Rønold HJ.

The International journal of prosthodontics. 2014 Jul;27(4):331–7.

 

Marginal and Internal Fit of Cobalt-Chromium Fixed Dental Prostheses Generated from Digital and Conventional Impressions

Per Svanborg, Henrik Skjerven, Pablo Carlsson, Alf Eliasson, Stig Karlsson, and Anders Örtorp

International Journal of Dentistry, vol. 2014, Article ID 534382, 9 pages, 2014. doi:10.1155/2014/534382.

  • Skjerven, Henrik; Olsen-Bergem, Heming; Rønold, Hans Jacob; Riis, Ulf Harald & Ellingsen, Jan Eirik (2019). Comparison of postoperative intraoral scan versus cone beam computerised tomography to measure accuracy of guided implant placement—A prospective clinical study. Clinical Oral Implants Research. ISSN 0905-7161. 30(6), s. 531–541. doi: 10.1111/clr.13438.
  • Skjerven, Henrik; Riis, Ulf Harald; Herlofson, Bente Brokstad & Ellingsen, Jan Eirik (2019). In Vivo Accuracy of Implant Placement Using a Full Digital Planning Modality and Stereolithographic Guides. International Journal of Oral & Maxillofacial Implants. ISSN 0882-2786. 34(1), s. 124–132. doi: 10.11607/JOMI.6939.
  • Svanborg, Pär; Skjerven, Finn Henrik; Carlsson, Pablo; Eliasson, Alf; Karlsson, Stig & Örtorp, Anders (2014). Marginal and internal fit of cobalt-chromium fixed dental prostheses generated from digital and conventional impressions. International Journal of Dentistry. ISSN 1687-8728. 2014:534382. doi: 10.1155/2014/534382.
  • Tamim, Hazem; Skjerven, Finn Henrik; Ekfeldt, Anders & Rønold, Hans Jacob (2014). Clinical evaluation of CAD/CAM metal-ceramic posterior crowns fabricated from intraoral digital impressions. International Journal of Prosthodontics. ISSN 0893-2174. 27(4), s. 331–337. doi: 10.11607/ijp.3607.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. nov. 2010 21:19 - Sist endret 16. des. 2017 10:15