Henrik Skjerven

Bilde av Henrik Skjerven
English version of this page
Mobiltelefon 95702290
Brukernavn
Besøksadresse Klinikk for Spesialbehandling Institutt for Klinisk Odontologi
Postadresse Postboks 1109 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Intraorale scannings teknologier

Computer guided implantatkirurgi

CBCT teknologi

CAD CAM fremstilling av protetiske konstruksjoner

Fiksturretinert og tannforankret protetikk

Behandling av Temporomandibulær dysfunksjon

 ...

 

Bakgrunn

Cand Odont 1993

Spesialist i Oral Protetikk 2010

PhD 2022: Influence of digital design and fabrication of surgical guides on the accuracy of implant placement - A doctoral thesis

Spesialistpraksis oral protetikk 

 

...

 

 

Emneord: Intraoral scanning technologies, computer guided implant surgery, Dental implant, TMJ, tooth wear, cad cam, intraoral scanning, Titanium

Publikasjoner

  • Skjerven, Henrik; Olsen-Bergem, Heming; Rønold, Hans Jacob; Riis, Ulf Harald & Ellingsen, Jan Eirik (2019). Comparison of postoperative intraoral scan versus cone beam computerised tomography to measure accuracy of guided implant placement—A prospective clinical study. Clinical Oral Implants Research. ISSN 0905-7161. 30(6), s. 531–541. doi: 10.1111/clr.13438.
  • Skjerven, Henrik; Riis, Ulf Harald; Herlofson, Bente Brokstad & Ellingsen, Jan Eirik (2019). In Vivo Accuracy of Implant Placement Using a Full Digital Planning Modality and Stereolithographic Guides. International Journal of Oral & Maxillofacial Implants. ISSN 0882-2786. 34(1), s. 124–132. doi: 10.11607/JOMI.6939.
  • Svanborg, Pär; Skjerven, Finn Henrik; Carlsson, Pablo; Eliasson, Alf; Karlsson, Stig & Örtorp, Anders (2014). Marginal and internal fit of cobalt-chromium fixed dental prostheses generated from digital and conventional impressions. International Journal of Dentistry. ISSN 1687-8728. 2014:534382. doi: 10.1155/2014/534382.
  • Tamim, Hazem; Skjerven, Finn Henrik; Ekfeldt, Anders & Rønold, Hans Jacob (2014). Clinical evaluation of CAD/CAM metal-ceramic posterior crowns fabricated from intraoral digital impressions. International Journal of Prosthodontics. ISSN 0893-2174. 27(4), s. 331–337. doi: 10.11607/ijp.3607.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. nov. 2010 21:19 - Sist endret 27. mai 2022 22:58