Livet rundt studiene

Studentforeninger

  • Odontologisk studentutval

    Hovudoppgåva for studentutvalet er å fremje studentane sine interesser overfor fakultetsleiinga og andre avgjerdsorgan.

  • Odontologforeininga

    Odontologforeininga er ei medlemsforeining for tannlege og tannpleiarstudentene i Oslo. Foreininga arrangerer ulike møte, samkomer og andre sosiale aktivitetar for medlemene.

Studentdemokrati

Engasjer deg i studentpolitikken på Det odontologiske fakultet

Studenttidsskrifter

Studenttidsskriftet "Tidens tann" utgis av Odontologforeningen.

Felles for alle studenter ved UiO

Arrangementer i Odontologiforeningen

Ingen kommende arrangementer

Mer ...
Error: Failed to load feed: http://blogg.uio.no/odont/ut-i-verden/rss.xml: Invalid XML: Error on line 200: The element type "link" must be terminated by the matching end-tag "".

Studentarrangementer ved UiO