Studier

Studietilbud

Bachelor

5-årig master og profesjon

Kontakt oss

Studiehenvendelser: studiekonsulent@odont.uio.no

Emner

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner

Alle emner innen Odontologi

Mine studier

minestudier.uio.no får du en personlig timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil.

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Læringsressurser

Læringsressurser til bruk i studiene ved Det odontologiske fakultet.

Delstudier i utlandet

Ta et semester i utlandet!

Karrierevalg for OD-studenter

Våre studenter har flere muligheter etter ferdig utdannelse.

Si fra om læringsmiljøet

UiO er avhengig av ros og ris fra deg for å bli bedre. Si fra både når du er fornøyd eller når du mener noe må forbedres. Du kan velge å gi tilbakemeldingene muntlig eller skriftlig

Lurer du på hvordan det er å være student på det odontologiske fakultet ved UiO?
Se filmen!

Lurer du på hvordan det er å være tannpleier ved fakultetet? Se og hør filmen!

Last ned mediefil