Carl Hjortsjö

Bilde av Carl Hjortsjö
English version of this page
Telefon +47 22852291
Mobiltelefon +4797084454
Rom 719
Brukernavn
Besøksadresse Geitmyrsveien 71 Det Odontologiske fakultet 0455 Oslo
Postadresse Postboks 1109 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Oral protetikk

Bakgrunn

 • Tandläkarexamen, Göteborgs universitet 1995
 • Spesialist oral protetikk,Oslo universitet 2004
 • Philosophiae doctor, Oslo universitet 2010

Verv

 • Kassör NFOP 2007-2010
 • Nestleder NFOP 2011- 
   

 

 

Emneord: Dentale erosjoner

Publikasjoner

 • Brennhovd, Anders; Petrovski, Beata & Hjortsjö, Carl (2020). Benoppbygging før implantatinnsetting – overlevelse og suksess. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  130(10), s 796- 805
 • Seitz, Elke; Hjortsjö, Carl; Dahl, Jon Einar & Saxegaard, Erik (2020). Dentin to dentin adhesion using combinations of resin cements and adhesives from different manufacturers - a novel approach. Biomaterial Investigations in Dentistry.  7(1), s 96- 104 . doi: 10.1080/26415275.2020.1793677 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eliassen, Morten; Hjortsjö, Carl; Olsen-Bergem, Heming & Bjørnland, Tore (2019). Self-exercise programmes and occlusal splints in the treatment of TMD-related myalgia – Evidence-based medicine?. Journal of Oral Rehabilitation.  ISSN 0305-182X.  s 1- 7 . doi: 10.1111/joor.12856 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ohrvik, Hanne Gran & Hjortsjö, Carl (2019). Retrospective study of patients with amelogenesis imperfecta treated with different bonded restoration techniques. Clinical and Experimental Dental Research.  ISSN 2057-4347. . doi: 10.1002/cre2.243 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Berntsen, Christian Skoe; Kleven, Martin; Heian, Marianne & Hjortsjø, Carl (2018). Clinical comparison of conventional and additive manufactured stabilization splints. Acta Biomaterialia Odontologica Scandinavica.  ISSN 2333-7931.  4(1), s 81- 89 . doi: 10.1080/23337931.2018.1497491
 • Hjortsjø, Carl (2018). Bittskinnebehandling, I: Elisabeth Heggem Julsvoll (red.),  Temporomandibulær dysfunksjon: Teori, undersøkelse og behandling.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55779-9.  Kapittel 19.  s 224 - 236
 • Mo, Arild; Hjortsjø, Carl; Olsen-Bergem, Heming & Jokstad, Asbjørn (2016). Maxillary 3-implant removable prostheses without palatal coverage on Locator abutments – a case series. Clinical Oral Implants Research.  ISSN 0905-7161.  27(10), s 1193- 1199 . doi: 10.1111/clr.12724
 • Printzell, Lisa; Haseid, Carl Fredrik; Ekfeldt, Anders & Hjortsjø, Carl (2016). Clinical performance of enamel-dentine bonded all-ceramic restorations: retrospective evaluation in a postgraduate clinic. Swedish Dental Journal.  ISSN 0347-9994.  40, s 203- 212
 • Hjortsjø, Carl; Young, Alix; Kiesow, Andreas; Cismak, Andreas; Berthold, Lutz & Petzold, Matthias (2015). A Descriptive in vitro Electron Microscopic Study of Acidic Fluoride-Treated Enamel: Potential Anti-Erosion Effects. Caries Research.  ISSN 0008-6568.  49(6), s 618- 625 . doi: 10.1159/000441195
 • Hjortsjø, Carl; Jonski, Grazyna; Young, Alix & Saxegaard, Erik (2014). Etching effect of acidic fluorides on human tooth enamel in vitro. Archives of Oral Biology.  ISSN 0003-9969.  59(12), s 1328- 1333 . doi: 10.1016/j.archoralbio.2014.08.007
 • Hjortsjø, Carl; Mjølnerød, Jol Anders; Skaare, Anders; Jonski, Grazyna; Young, Alix & Ekfeldt, Anders (2012). A replica technique for studying the effect of fluoride solutions on enamel erosion. Swedish Dental Journal.  ISSN 0347-9994.  36, s 169- 178
 • Hjortsjø, Carl; Jonski, Grazyna; Young, Alix & Saxegaard, Erik (2010). Effect of acidic fluoride treatments on early enamel erosion lesions-A comparison of calcium and profilometric analyses. Archives of Oral Biology.  ISSN 0003-9969.  55(3), s 229- 234 . doi: 10.1016/j.archoralbio.2010.01.003 Vis sammendrag
 • Hjortsjø, Carl; Jonski, Grazyna; Thrane, Per Stanley; Saxegaard, Erik & Young, Alix (2009). Effect of Stannous Fluoride and Dilute Hydrofluoric Acid on Early Enamel Erosion over Time in vivo. Caries Research.  ISSN 0008-6568.  43(6), s 449- 454 . doi: 10.1159/000261415
 • Hjortsjø, Carl; Jonski, Grazyna; Thrane, Per Stanley; Saxegaard, Erik & Young, Alix (2009). The Effects of Acidic Fluoride Solutions on Early Enamel Erosion in vivo. Caries Research.  ISSN 0008-6568.  43(2), s 126- 131 . doi: 10.1159/000209345
 • Hjortsjø, Carl; Saxegaard, Erik; Young, Alix & Dahl, Jon Einar (2009). In vivo and in vitro irritation testing of low concentrations of hydrofluoric acid. Acta Odontologica Scandinavica.  ISSN 0001-6357.  67(6), s 360- 365 . doi: 10.1080/00016350903117118 Vis sammendrag
 • Jokstad, Asbjørn; Meric, Gøkce & Hjortsjø, Carl (2005). A systematic review of the scientific documenttation of fixed partial dentures made form fiber-reinforced polymer to replace missing teeth. International Journal of Prosthodontics.  ISSN 0893-2174.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jokstad, Asbjørn; Bjørnland, Tore; Dahl, Bjørn L.; Hansen, Torbjørn Leif; Hjortsjö, Carl; Heggem Julsvoll, Elisabeth; Mo, Arild; Olsen-Bergem, Heming; Robinson, Hilde Stendal & Skeie, Marit Slåttelid (red.) (2019). Diagnostiske kriterier for temporomandibulære forstyrrelser (TMD): Vurderingsverktøy: Norwegian. Version 28Apr2019.
 • Khan, Sadia Nazir; Koldsland, Odd Carsten & Hjortsjö, Carl (2019). Bacteriostatic effect of filling materials used in implant-abutment-screw-channel: A pilot study.
 • Hove, Lene Hystad; Young, Alix; Hjortsjø, Carl; Stevning, Karen & Løvik, Sara Emilie (2017). Effect of Whitening Toothpastes on Dental Enamel In Vitro.
 • Printzell, Lisa; Haseid, Carl Fredrik; Hjortsjø, Carl & Ekfeldt, Anders (2016). Kliniskt utfall av adhesivt cementerade helkeramiska restaureringar utförda på en specialistutbildningsklinik. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  126(11), s 882- 888
 • Hjortsjø, Carl (2015). Bittskinner ved behandling av TMD.
 • Hjortsjø, Carl; Jonski, Grazyna & Young, Alix (2015). Effect of Mouth-rinsing with Two Fluoride Solutions on Enamel Solubility Using an in vivo Experimental Model.
 • Hjortsjø, Carl; Jonski, Grazyna & Young, Alix (2013). A modified in vivo experimental model for evaluating fluoride treatment against initial erosion lesions.
 • Hjortsjø, Carl; Young, Alix; Kiesow, Andreas; Cismak, Andreas; Berthold, Lutz & Petzold, Matthias (2013). An electron microscopic study comparing effects of human enamel exposure to SnF2-, TiF4- and NaF-solutions.
 • Hjortsjø, Carl; Jonski, Grazyna; Young, Alix & Saxegaard, Erik (2011). Erosive effect of acidic fluoride solutions on enamel in vitro. Vis sammendrag
 • Young, Alix; Hjortsjø, Carl; Berthold, Lutz; Cismak, Andreas & Petzold, Matthias (2011). An electron microscopic study of enamel treated with hydrofluoric acid. Vis sammendrag
 • Hjortsjø, Carl (2010). Studies on the effect of hydrofluoric acid in prevention of early dental erosion.
 • Hjortsjø, Carl; Jonski, Grazyna; Saxegaard, Erik & Young, Alix (2009). Profilometric study of the effects of acidic fluoride solutions on early dental erosion. Vis sammendrag
 • Hjortsjø, Carl; Jonski, Grazyna; Saxegaard, Erik & Young, Alix (2009). Validation of a dental erosion model I–chemical analysis in-vitro. Vis sammendrag
 • Young, Alix; Hjortsjø, Carl; Saxegaard, Erik & Jonski, Grazyna (2009). A study on the effect of age on enamel dissolution using a dental erosion model. Vis sammendrag
 • Hjortsjø, Carl; Dahl, Jon Einar; Saxegaard, Erik & Young, Alix (2008). HET-CAM testing of diluted hydrofluoric acid solutions. Vis sammendrag
 • Hjortsjø, Carl; Jonski, Grazyna; Rølla, Gunnar; Thrane, Per Stanley; Saxegaard, Erik & Young, Alix (2008). Short term effect of NaF-, SnF2- and dilute HF-treatments on enamel erosion-like lesions in vivo. Vis sammendrag
 • Hjortsjø, Carl; Jonski, Grazyna; Saxegaard, Erik; Thrane, Per Stanley & Young, Alix (2007). Effect of time on dilute hydrofluoric acid-treatments of enamel in vivo. Vis sammendrag
 • Hjortsjø, Carl; Jonski, Grazyna; Thrane, Per Stanley; Rølla, Gunnar & Young, Alix (2006). Effect of dilute hydrofluoric acid-treatments on enamel in vivo. Vis sammendrag
 • Saxegaard, Erik; Young, Alix; Hjortsjø, Carl; Jonski, Grazyna & Rølla, Gunnar (2006). Dentin pre-treatment with diluted hydrofluoric acid reduces solubility. Vis sammendrag
 • Young, Alix; Thrane, Per Stanley; Saxegaard, Erik; Hjortsjø, Carl; Jonski, Grazyna & Rølla, Gunnar (2006). Preventive effect of acidic fluoride treatments on erosion-like lesions. Vis sammendrag
 • Young, Alix; Thrane, Per Stanley; Saxegaard, Erik; Hjortsjø, Carl; Jonski, Grazyna & Rølla, Gunnar (2006). Preventive effects of acidic fluoride treatments on erosion-like lesions.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. nov. 2010 09:21 - Sist endret 16. feb. 2011 17:27