Veiledningsforumet

Veiledningsforumet har skiftet navn fra det opprinnelige navnet Klinisk Veiledningsnettverk (Instruktørnettverket). Det  har sprunget ut som en fortsettelse av kurset Klinisk veiledning i odontologi. Den kommende våren er det satt opp følgende møter for alle ukedagsgruppene (ukedagskontakter):

 

Møter høsten 2017

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

04.sept 05.sept 06.sept 07.sept 08.sept
09.okt 10.okt 11.okt 12.okt 13.okt
06.nov 07.nov 08.nov 09.nov 10.nov
         
Hilde W Høeg Anne K. Treider Gisle Haug Morten Hanstad Gry Steinsvoll Prøsch  

 

Instruktørkontakt sender ut e- post oppdateringer i forhold til temaene på lunsjmøtene. Det er et mål å få alle igjennom de samme temaene for et semester. Alle oppfordres til å komme med ønsker om ulike tema som ønskes belyst av faglig eller pedagogisk art!

 

Alle møtene holdes i Faculty Club kl 12:15-13. Unntak fra dette blir annonsert på e-post.

 

Ta med matpakke. Kaffe serveres!

 

Opprydding av rommet

Arrangørene er alltid ansvarlig for å rydde og vaske etter seg. Det inkluderer å sette i gang oppvaskmaskinen, og tømme det hvis anledning senere. Er det to grupper samtidig i Faculty Club er det fint om de snakker med hverandre og koordinerer. Hvis noe mangler eller dere trenger hjelp: ta kontakt med Sonny Margaret Langseth - mobil:  95470782.

 

Kurset klinisk veiledning i odontologi

 

Kurset klinisk veiledning i odontologi er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for pedagogikk (IPED) og Institutt for klinisk odontologi (IKO).

 

Hver høst starter et nytt kurs som avsluttes med en samling på Blindern i januar. Deltakerne i veiledningsgruppene arbeider etter første samling på høsten med selvvalgte utviklingsoppgaver individuelt og/eller med sin egen gruppe.

 

Utviklingsoppgavene ble presentert på kursets siste samling i januar.

 

Denne høsten er det følgende veiledere: Ragnar Dekke (mandagsgruppen), Anne Rønneberg (tirsdagsgruppen), Hans Jacob Rønold (onsdagsgruppen), Morten Hanstad (torsdagsgruppen), Vibeke Kjærheim (fredagsgruppen). Du kan også lese mer om kurset.

Se bilder her

Bildegalleri
 
Emneord: Klinisk veiledning i odontologi Av Kjersti E. Carlsen
Publisert 25. juli 2017 12:51 - Sist endret 25. okt. 2021 14:05