Disputas: Gabriela Salvadori da Silva - Oral biologi

Doctor of Dental Surgery Gabriela Salvadori da Silva ved Institutt for oral biologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Natural transformation and the study of molecular grounds of streptococcal quorum sensing systems.

Gabriela Salvadori Da Silva. Foto: © Det odontologiske fakultet, UiO/Margit Selsjord
Gabriela Salvadori Da Silva. Foto: © Det odontologiske fakultet, UiO/Margit Selsjord

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Associate Professor Justin Merritt, Oregon Health & Science University, Portland, USA
  2. opponent: Assistant Professor Anna Edlund, J. Craig Venter Institute, La Jolla, USA
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Roger Simm, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Hans-Christian Åsheim, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Fernanda Cristina Petersen, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Streptokokker finnes hos alle mennesker, og hos de fleste utgjør disse bakterier den største delen av mikrobiotaen i munnen. Noen av disse mikrobene har en viktig rolle i sykdomsutvikling, som for eksempel Streptococcus mutans, en effektiv syreprodusent forbundet med karies, og Streptococcus pneumoniae, som er relatert til mer alvorlige sykdommer slik som lunge- og hjernehinnebetennelse. Andre forårsaker sykdom kun i sjeldne tilfeller, som for eksempel Streptococcus mitis, en nær slektning av S. pneumoniae.  Disse bakteriene er i stand til å ta opp fremmed DNA, og inkorporere det i sitt eget genom. Dette er en svært viktig mekanisme, som tillater bakterier å tilpasse seg miljøet de lever i. Som et eksempel er denne egenskapen til stor hjelp hvis bakteriene skal erverve antibiotika-resistensgener. Dessuten har denne evnen utviklet og spredd seg blant streptokokker, og har i stor grad påvirket bakterieslektens evolusjon.

I sitt doktorgradsarbeid utviklet Gabriela Salvadori da Silva en svært effektiv og direkte måte å modifisere genomet til S. mitis og S. pneumoniae på, og brukte det til å bedre forståelsen av hvordan de kommuniserer. Denne metoden utnytter bakteriens egen evne til naturlig transformasjon.  I det første delarbeidet har kandidaten utforsket hvordan alle de forskjellige stegene i konstruksjonen av genetisk modifisert S. mitis kan etableres for å gi optimal transformasjon. Ved å bruke en spesiell dyrkningskultur og rette seg mot spesifikke deler av DNAet, kan bakteriens evne til endring økes 3000 ganger.  

Ved å anvende betingelsene for høy kompetanseutvikling utviklet i det første studiet, var det mulig å analysere hvilke S. mitis gener som reguleres når bakteriene er kompetente for naturlig transformasjon. Gjennom RNA-sekvensering identifiserte kandidaten at 6% av S. mitis genomet er oppregulert under kompetanse.

I den tredje studien beskrives ett hittil ukjent kommunikasjonssystem hos S. pneumoniae. Ved hjelp av metoden utviklet i det første delarbeidet, og av en musemodell av lungeinfeksjon, viste det at dette systemet spiller en viktig rolle i sykdomsutvikling.

Den siste studien dekket metoder som støtter naturlig transformasjon av orale streptokokker. Kandidaten gjennomgikk og optimaliserte forhold for transformasjon av S. mutans og S. mitis, og inkluderte også metoder som kan tilpasses andre orale streptokokker som Streptococcus intermedius og Streptococcus sanguinis.

Tilsammen har Gabrielas arbeid avansert verktøyene for å genetisk konstruere streptokokker, og avslørt kommunikasjonssystemer som brukes av streptokokker for å kontrollere gruppens adferd. Dette er spesielt relevant, gitt at atferd regulert av kommunikasjon ofte gir overlevelsesfordeler til bakteriene, og er forbundet med bakteriers evne til å forårsake sykdom.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova


 

Publisert 8. mai 2018 10:34 - Sist endret 14. mai 2018 08:57