Minisymposium: Kommunikasjon og stressmestring i munnhulen

Åpent minisymposium "Residents of the oral cavity: Communication skills and stress management" for alle interesserte, arrangeres i forbindelse med Gabriela Salvadoris disputas.

Foto av foredragsholderne, Anna og Justin

Førsteamanuensis Anna Edlund og professor II Justin Merritt. Foto: privat

Program:

13.15-13.50: "Oral bacteria and their social Language" av Anna Edlund, John Craig Venter Institute, Genomic Medicine Group, California, USA.

13.50-14.25: "Batten down the hatches: How environmental stress triggers biofilm remodelling in Streptococcus mutans" av Justin Merritt, Oregon Health & Science University, USA.

Publisert 4. mai 2018 13:21 - Sist endret 18. juni 2018 14:21