Odontogene svulster i Norden

Odontogene svulster oppstår i tanndannende vev og finnes vanligvis i kjevebein. Derfor er det gjerne tannlegen som oppdager svulstene.

Ameloblastom, mikroskopisk bilde av tumor i tanndannende vev

Foto: Tine M. Søland, OD/UiO

Om prosjektet

Det finnes mange ulike odontogene svulster, både godartede og ondartede. Selv om de fleste svulstene er godartede, kan enkelte vise lokal aggressiv vekst og det kan være vanskelig å fjerne dem kirurgisk. Dermed kan svulstene komme tilbake.

Mål

Hovedformålet med studien er å undersøke det totale antallet odontogene svulster diagnostisert av oralpatologer i de nordiske landene i perioden 2010-2019.

Resultater

Studien er viktig fordi det i dag ikke finnes tall på hvor mange odontogene svulster som diagnostiseres av tannlegepatologer i Norden. Dermed har vi heller ikke oversikt over hvilke typer odontogene svulster som forekommer hyppigst. Resultatet av studien vil være av nytte for undervisningen av tannlegestudenter og tannpleierstudenter i Norden. Dessuten vil studien være nyttig supplement til litteraturen om odontogene svulster i verden forøvrig.

Samarbeid

Det norske utvalget vil bestå av pasienter som har fått diagnostisert en odontogen svulst av en oralpatolog i perioden 2010 til og med 2019 ved Avdeling for patologi ved Oslo Universitetssykehus og Haukeland universitetssykehus, samt Fürst laboratorier (perioden 2010- 2014).

Bakgrunn

Studien er godkjent av REK (referanse: 103985) og NSD (referanse: 689463).

REK har gitt dispensasjon fra taushetsplikten og informasjonsplikt/samtykkeplikt for tilgang til helseopplysninger. Likevel har den registrerte krav på å benytte seg av sine rettigheter. Derfor gis det her informasjon om behandlingen av personopplysninger i forbindelse med prosjektet på UiO sine nettsider.

De registrerte har rett til innsyn, retting, sletting, begrensning, underretning og protest. Rettighetene gjelder i den grad den registrerte er mulig å sikkert identifiseres i datamaterialet. Prosjektgruppen kan ikke identifisere enkeltpersoner basert på opplysningene som behandles i prosjektet. Dersom de registrerte ønsker å utøve rettigheter henvises de til tannlegen sin/den tannlegen/oralkirurgen som opererte pasienten for å få tilgang til patologiremissens nummer. Deretter kan den registrerte ta kontakt med:

Prosjektleder og førsteamanuensis Tine M. Søland, Institutt for Oral Biologi, t.m.soland@odont.uio.no, tlf. 22840376 eller prosjektmedarbeider og førsteamanuensis Dipak Sapkota, Institutt for Oral Biologi, Dipak.Sapkota@odont.uio.no, tlf. 22840331      

Publisert 4. mars 2021 14:19 - Sist endret 4. mars 2021 14:35

Kontakt

Prosjektleder Tine M. Søland, Institutt for Oral Biologi, t.m.soland@odont.uio.no, tlf. 22840376

Dipak Sapkota, Institutt for Oral Biologi, Dipak.Sapkota@odont.uio.no, tlf. 22840331