Solveig Stig

Overingeniør - Immunologi
Emneord: Immunohistokjemi (IHC), Celledyrking, RNA isolering, PCR & Q-PCR
Publisert 4. nov. 2010 12:53 - Sist endret 20. jan. 2011 12:51

Forskergrupper