Teknisk-administrativt ansatte

Søk etter ansatte og studenter

 

Personer 1 - 17 av 17
Navn Telefon E-post Emneord
Abesha-Belay, Emnet Seniorkonsulent +47 22840278 emnetba@odont.uio.no
Bilde av Yiqing Cai Cai, Yiqing Overingeniør +47 22840329 yiqing.cai@odont.uio.no
Bilde av Md Mahdi Hasan Hasan, Md Mahdi Overingeniør +47 22851320 m.m.hasan@odont.uio.no Scanning Electron Microscopy, CLEM, 3D imaging, STED, Expansion Microscopy
Ismail, Omer-Elfaroug Ibrahim Sid-Ahmed Avdelingsingeniør o.e.i.s.a.ismail@odont.uio.no
Bilde av Ngoc Ky Cuong Khuu Khuu, Ngoc Ky Cuong Senioringeniør +47 22840374 n.k.c.khuu@odont.uio.no
Bilde av Anne Karin Kristoffersen Kristoffersen, Anne Karin Senioringeniør +47 22840279 a.k.kristoffersen@odont.uio.no 16S rRNA sekvensering, Mikrobiell diagnostikk, Proteinrensing, DNA-isolering, Signaltransduksjon, Mikrobiologi, Biofilm
Bilde av Ann-Kristin Molværsmyr Molværsmyr, Ann-Kristin Senioringeniør +47 22840319 a.k.molvarsmyr@odont.uio.no Celledyrking, Western blot, Transfeksjon, Subkloning, Real-time PCR, Organkultur, Immunpresipitering, Reportergen assay
Bilde av Ali-Oddin Naemi Naemi, Ali-Oddin Senioringeniør +47 22840311 a.o.naemi@odont.uio.no Bakteriell Biofilmteknikker; Statisk & flow system, PCR, RT-PCR, Celledyrkning, C. elegans, CLSM
Okbaldet, Yohannes Bein Avdelingsingeniør y.b.okbaldet@odont.uio.no
Olsen, Gry Elisabeth Seniorkonsulent +47 22840321 g.e.olsen@odont.uio.no UNIT4, Fakturering, Reise, Refusjon, Innkjøper, Økonomi, Kontrakt
Bilde av Ann-Kristin Ruus Ruus, Ann-Kristin Overingeniør +47 22840326 a.k.ruus@odont.uio.no Western Blott (WB), RNA isolering, Kjemikaliehåndtering, Innkjøp, Celledyrking, PCR & Q-PCR, Organkultur
Bilde av Olaf Joseph Franciscus Schreurs Schreurs, Olaf Joseph Franciscus Senioringeniør +47 22840361 o.j.f.schreurs@odont.uio.no Histologi, Immunohistokjemi (IHC), In situ hybridisering (ISH), Mikroskopi, Western Blott (WB), Celledyrkning
Bilde av Nancy Soni Soni, Nancy Seniorkonsulent +47 96831449 nancy.soni@odont.uio.no
Bilde av Solveig Stig Stig, Solveig Overingeniør +47 22840386 solveig.stig@odont.uio.no Immunohistokjemi (IHC), Celledyrking, RNA isolering, PCR & Q-PCR
Bilde av Evan Michael Vallenari Vallenari, Evan Michael Overingeniør +47 22840315 e.m.vallenari@odont.uio.no
Bilde av Hanne Margrete Weidemann Weidemann, Hanne Margrete Overingeniør h.m.weidemann@odont.uio.no
Bilde av Heidi Aarø Åmdal Åmdal, Heidi Aarø Senioringeniør +47 22 84 02 83 h.a.amdal@odont.uio.no Bakteriearbeid, Molekylærbiologiske teknikker