Morten Enersen

Førsteamanuensis
Bilde av Morten  Enersen
English version of this page
Telefon 22840316
Mobiltelefon 48110546
Rom A1.M048
Brukernavn
Besøksadresse Institutt for oral biologi Sognsvannsveien 10 0372 Oslo
Postadresse Boks 1052 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Interessen knytter seg spesielt til fagområdet klinisk periodonti (tannkjøttsykdommer) og periodontal mikrobiologi (se forøvrig web-sidene til Bakteriologigruppen ved Institutt for Oral Biologi).

Innen oral mikrobiologi spesielt interessert i populasjonsgenetikk på bakteriearten Porphyromonas gingivalis - se forøvrig gendatabase opprettet i samarbeid med dr. Keith Jolly, University of Oxford:

http://pubmlst.org/pgingivalis/

Undervisning

 • Deltagelse i Avdeling for Periodonti's undervisning av mastergrad-studenter og spesialistkandidater i fagområdet periodonti (tannkjøttsykdommer).
 • Deltagelse i Bakteriologigruppen ved Institutt for Oral Biologis undervisning i mikrobiologi for medisin, ernæring og odontologi (MEDSEM 3A) og i basal og klinisk mikrobiologi for mastergradstudenter i odontologi (ODSEM 6 og 7).
 • Foreleser i kurs i mikrobiologi for spesialistkandidater og Ph.D. studenter ved fakultetet.
 • Se forøvrig Bakteriologigruppen ved Instiutt for Oral Biologi.

Bakgrunn

Tannlege-eksamen (cand. odont.) 1979, Odontologisk Fakultet, Universitetet i Oslo.

 • Spesialist i periodonti (tannkjøttsykdommer), 1984, Odontologisk Fakultet, Universitetet i Bergen.
 • Privat spesialist-  og almenpraksis 1984 - 2003.
 • Universitetstipendiat 2003 - 2008.

Disputerte for graden Ph.D., november 2008 over tittelen: "Population structure of the periodontal pathogen Porphyromonas gingivalis: Diversity in housekeeping genes and the major fimbrae gene".

 • Universitetslektor, avdeling for periodonti, 2008.
 • Førsteamanuensis (vikar), avdeling for periodonti 2009 - juni 2010.
 • Postdoktor avdeling for periodonti, juni 2010.

Priser

 • Forskningspris Institutt for Oral Biologi, 2006 (se under Priser på websidene til Bakteriologi-gruppen ved Instutt for Oral Biologi).

Verv

 • Sekretær Norsk Periodontistforening 1989 - 2001.
 • Formann Norsk Periodontistforening 2009 - 2010.

Samarbeid

Se forskning under Bakteriologigrupopen ved Institutt for Oral Biologi.

Emneord: Mikrobiologi, periodontitt, tannimplantater, biofilm, bioinformatikk, Mikrobiell diagnostikk, 16S rRNA sekvensering
Publisert 3. sep. 2012 10:27 - Sist endret 24. mai 2018 13:23