Bibliotek

Universitetsbiblioteket har rundt to tusen lesesalsplasser til disposisjon. (Foto: UiO)

Publisert 22. mars 2012 10:19