Kristin Beathe Hansen

Seksjonssjef - Fakultetsadministrasjonen
Bilde av Kristin Beathe Hansen
English version of this page
Telefon +47 22852286
Rom Fak.adm 3. etasje
Brukernavn
Besøksadresse Geitmyrsveien 69
Postadresse Postboks 1142 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Studieseksjonen

Arbeidsområder

Ledelse og videreutvikling av Studieseksjonen i henhold til fakultetets overordnede målsetting for studiekvalitet i samarbeid med fakultetsledelsen. Dette inkluderer studieadministrasjon av spesialistprogrammene i odontologi, masterprogrammet i odontologi og bachelorprogrammet i tannpleie. Seksjonen har videre en rådgivende og koordinerende funksjon overfor instituttene knyttet til de ulike studieprogrammene. 

Bakgrunn

Autorisert tannpleier med erfaring fra den offentlige tannhelsetjenesten, privat tannhelsetjeneste,Norsk tannpleierforening og 10 år som seksjonssjef for BA.programmet i tannpleie ved UiO. Utdanning: tannpleierutdanning (UiO, 1991), Cand.mag (UiO, 1997), master i organisasjon og ledelse (HiØ, 2020).

Publisert 8. nov. 2010 09:46 - Sist endret 31. jan. 2021 17:20