Mai-Elin Nguyen

Seniorrådgiver - Økonomiseksjonen

Ansvarsområde: Eksternt finansierte prosjekter for Det odontologiske fakultet

  • Økonomistyring av eksternt finansierte prosjekter
  • Rådgivning, veiledning og budsjettering ifm søknader
  • Fremdrifts- og sluttrapportering
  • Prosjektoppfølging
  • Kontrollprogram for eksternt finansierte prosjekter
  • Oppfølging av tilskudd fra Helsedirektoratet til Spesialistutdanning og Dobbelkompetanseutdanning
Publisert 22. okt. 2019 15:11 - Sist endret 30. aug. 2021 13:15