Prøveforelesning: Zahra Armingohar

Cand.odont. Zahra Armingohar ved Institutt for oral biologi  avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Potential influence of periodontitis on systemic health.

Zahra Armingohar. Foto: Per Gran

Tid og sted for disputasen

29. januar 2015, kl. 11.15. Store auditorium A1.1001, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10.

Publisert 15. jan. 2015 15:31