2020

Tidligere

Tid og sted: 30. juni 2020 10:15, Zoom

Cand. odont. Amela Tulek ved Institutt for oral biologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Dental erosions from an epidemiological, biological and chemical perspective.

Tid og sted: 12. juni 2020 10:15, Zoom

M.Sc. Eduarda Guerreiro ved Institutt for oral biolog avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The effect of tumor‐derived EVs on the immune system.