Mestringsstrategier hos tannlege (avsluttet)

Studien er et samarbeidsprosjekt med Göteborgs universitet.

Opp mot halvdelen av befolkningen i vestlige land rapporterer har ubehag eller grader av frykt/ angst knyttet til tannbehandling. I studien er det et mål å utforske forskjellige mestringsstrategier mennesker benytter før og under tannbehandling. Studien skal videreutvikle og styrke spørreskjemaet Dental Coping Strategy Questionnairesom er utviklet ved Göteborgs universitet.

Femhundre personer som er pasienter på studentklinikkene i Gøteborg og Oslo deltar.

Publisert 6. okt. 2014 08:54 - Sist endret 3. sep. 2020 09:59