Non-resorable scaffold for bone engineering

Detaljert informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske nettside.

Publisert 11. okt. 2010 13:23 - Sist endret 10. nov. 2010 15:16