Tannbehandlingsangst hos 16-18 åringer - en kvalitativ studie. (avsluttet)

Formålet med studien er å få en dypere innsikt i kunnskap om hvordan erfaringer, negative tanker, katastofetanker og motivasjon påvirker når tannbehandlingsangst utvikler seg       hos ungdom.

Ungdom 16-18 år som er henvist til spesialist for behandling av tannbehandlingsangst intervjues.

Intervjuet følger en temabasert semi- strukturet intervju guide med åpne spørsmål.

Publisert 1. okt. 2014 12:32 - Sist endret 3. sep. 2020 09:58