Tannhelse hos flyktninger (avsluttet)

Det mangler kunnskap om omfanget av tannhelseproblemer og tannbehandlingsfrykt hos torturofre bosatt i Norge og hos flyktninger/asylsøkere generelt. Det mangler også gode studier internasjonalt

Formålet med prosjektet er, i en flyktningepopulasjon i Norge å:

1) Undersøke observert tannhelse, egen oppfatning av tannhelse og tannhelsevaner

2) Kartlegge tannbehandlingsbehov

3) Bestemme andelen flyktninger med torturerfaring og tannhelseproblemer

4) I en oppfølgingsstudie etter 1-2 år; undersøke endringer i oral helse og oral helse-relatert atferd etter bosetting.

Videre vil vi blant torturofre i populasjonen

5) Bestemme prevalensen av tannbehandlingsfrykt

6) Bestemme prevalensen av traumer etter tanntortur

7) Utforske relasjonen mellom torturerfaring, PTSD-symptomer og tannbehandlingsfrykt.

Publisert 1. okt. 2014 12:43 - Sist endret 3. sep. 2020 10:07