Tannlegers bruk av atferdsteknikker i behandlingen (avsluttet)

Tannlegers bruk av atferdsteknikker i behandlingen av – og holdninger til barn og unge pasienter med angst for tannbehandling

En anonym spørreundersøkelse blant alle tannleger ansatt i den offentlige tannhelsetjenesten i 5 fylker.

Hensikten er å utforske  sammenhenger mellom tannlegers utdanning innen atferdsfag/ tannbehandlingsangst, deres holdninger til å behandle barn / unge med tannbehandlingsangst og deres bruk av forskjellige atferdsteknikker for å behandle/ tilpasse tannbehandling til angsten.

Publisert 1. okt. 2014 12:28 - Sist endret 3. sep. 2020 10:00