Tannlegers selvopplevde stress (avsluttet)

Tannlegers selvopplevde stress, bruk av lokalanestesi og sedasjon i sammenheng med vanskeligheter med å utføre fyllingsterapi på barn.

Målet for studien er å utforske sammenhenger mellom tannlegers vansker med å utføre fyllingsterapi på barn i forskjellige aldre med vekt på tannlegens opplevde stress, tannlegens kliniske erfaring, tannlegens bruk av sedasjon ved behandling og tannlegens bruk av lokalanestesi.

En anonym spørreundersøkelse blant alle tannleger ansatt i den offentlige tannhelsetjenesten i 5 fylker

Publisert 1. okt. 2014 12:35 - Sist endret 3. sep. 2020 09:59