Utvikling av en Tannhygiene Indikator (avsluttet)

Utvikling av en Tannhygiene Indikator (THI), en indeks som daglig registrerer dental hygiene, til bruk for sykepleiere i sykehjemstjenesten

Hensikten med dette prosjektet er å danne grunnlag for å kunne iverksette tiltak for å bedre oral helse hos eldre i institusjon, med delmål å bedre kommunikasjonen mellom fagpersoner fra den offentlige tannhelsetjenesten og sykepleiere i sykehjemstjenesten.

Pleiepersonalet på sykehjem skal bruke indexet til jevnlig evaluering av tannhygiene. Prosjektet går på å utvikle indexet i en tverrfaglig prosess med lege, tannleger, tannpleier og sykepleiere.

I tillegg skal indexet valideres mot etablerte indekser for å måle tannhygiene som benyttes innen odontologi

Publisert 1. okt. 2014 12:18 - Sist endret 1. sep. 2020 09:22