Mange går uten riktig diagnose

Sjögrens syndrom er en kronisk, revmatisk lidelse som er ukjent for mange.

Professor Janicke Liaaen Jensen. (Foto: Jan Unneberg, UiO/OD)

Mange går derfor uten diagnose, eller så har de fått diagosen på et alt for spinkelt grunnlag. Dette uttaler professor i oral kirurgi og oral medisin ,Janicke Liaen Jensen ved Det Odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, i en artikkel i Hjemmet Helse (nr 11/15).

Det er bare objektive, medisinske prøver som til syvende og sist viser om man har Sjögrens syndrom eller ikke, sier Janicke Liaaen Jensen.

I artikkelen intervjues også Susann Olsen og hennes mor. Olsen har fulgt drømmen om å leve av dans, til tross for at hun har Sjögrens syndrom og dager med store smerter. Det kan hun gjøre takket være en sterk vilje, og en mor som støtter og heier på henne.

Publisert 10. mars 2015 09:41 - Sist endret 13. mars 2015 13:01