Aktuelt

Aktuelle saker

Alle arrangementer ved IKO

  • Prøveforelesning: Øystein Stakkestad 27. aug. 2018 11:15

    M.Sc. Øystein Stakkestad ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of enamel matrix proteins in other tissues.

  • Disputas: Øystein Stakkestad - Biokjemi 28. aug. 2018 10:15

    M.Sc. Øystein Stakkestad ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The role of ameloblastin in mesenchymal tissues.