Aktuelt

Aktuelle saker

Alle arrangementer ved IKO

  • Prøveforelesning: Gaute Floer Johnsen 27. feb. 2019 10:15

    Master i odontologi Gaute Floer Johnsen ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Outcome of endodontic treatment measured by CBCT.

  • Disputas: Gaute Floer Johnsen - Biomaterialer og Endodonti 27. feb. 2019 12:15

    Master i odontologi Gaute Floer Johnsen ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Contralateral Premolars: Validation of Symmetry.