Slitasjegikt i kjeveleddet hos unge

Slitasjegikt i kjeveleddet kan ramme unge. Studier viser at omtrent en av tre ungdommer med ansiktssmerter og funksjonsforstyrrelser i kjeven har slitasjegikt i kjeveleddet.

Anna Karin Abrahamsson i dialog med sin ene veileder, professor Tore A. Larheim (Foto: Jan Unneberg, UiO/ OD)

- Å ha problemer med munnen kan være veldig følsomt for ungdom. Det er viktig å identifisere denne gruppen av unge, sier doktorgradskandidat, Anna Karin Abrahamsson i et intervju med Norsk Helseinformatikk.

Slitasjegikt (artrose) er den mest vanlige leddsykdommen i den vestlige verden og kan oppstå på flere steder i kroppen. Hofte, kne og hånd er hyppigst affisert, men sykdommen kan også ramme kjeveleddet.

Generelt er slitasjegikt gjerne forbundet med høy alder, men kjeveleddsartrose forekommer overraskende ofte hos ungdom. Dette er en tilstand som ved røntgenundersøkelse ligner på artrose hos eldre mennesker, og kalles juvenil artrose.

-Artrose er en komplisert sykdom, og årsakene er delvis ukjente. Trolig er det flere ulike mekanismer som virker sammen ved utvikling av artrose. De siste ti årene er man blitt mer bevisst på at det er en lavgradig betennelsesprosess involvert, sier tannlege og doktorgradskandidat, Anna Karin Abrahamsson.

I team med veilederne prof. Tore A. Larheim og postdoc. Linda Z. Arvidsson forsker Abrahamsson på kjeveleddsartrose ved Avdeling for kjeve og ansiktsradiologi ved Det odontologiske fakultetet, Universitetet i Oslo. Avdelingen har et veletablert fagmiljø for kjeveleddsdiagnostikk og Abrahamsson har unge pasienter med ansiktssmerter og funksjonsforstyrrelser i kjeven som spesialfelt.

Publisert 7. jan. 2015 10:39 - Sist endret 24. mai 2019 11:21