Pedagogisk samarbeid skal gi bedre læringsmiljø

Denne uka var det sluttsamling for kurset i "Klinisk veiledning i odontologi", som alle instruktører ved tannpleie- og tannlegeutdanningen ved Det odontologiske fakultet skal igjennom.

 

De ulike gruppene presenterer det arbeidet de har nedlagt, og deretter er det åpent for diskusjon og kommentarer  (Foto: ©OD,UiO/ Kjersti E.Carlsen)

Fakultetet utdanner studenter til å bli både tannpleiere og tannleger, og her har instruktørene en sentral rolle som kunnskapsbærere, og å veilede og følge opp studentene på klinikkene. Derfor er det et krav til alle nytilsatte kliniske lærere ved Det odontologiske fakultet (OD), instruktører og spesialistkandidater, at de må ta kurset.

Startet opp i 2010

Professor Anne Møystad ønsket velkommen til de 21 deltagerne, 5 veilederne samt tilhørerne på onsdagens sluttsamling. "Klinisk veiledning i odontologi" starter opp hver høst. Det første kurset ble holdt i 2010, men da som en del av et pilotprosjekt initiert av OD.

Fakultetssamarbeid

Kurset gjennomføres som en del av et samarbeid med Det utdanningsvitenskapelige fakultet. "Klinisk veiledning i odontologi" er ment som et bidrag for å styrke den kliniske veiledningen i odontologi og bidra til utvikling av klinikken som læringsmiljø.

 
Tre av kursholderne, fra venstre Anne Møystad, Tone Dyrdal Solbrekke og Thomas de Lange, presenterer de fem veilederne som deltar aktivt hele kursperioden.(Foto: UiO/OD  ©Kjersti E.Carlsen)

Gruppene arbeider med selvvalgte utviklingsoppgaver hvor de tar for seg spennende tema som å se på interaksjonen mellom instruktør og student, før-/ etterveiledning, selvvurdering (instruktør/student) og vurdering av skikkethet.

Teknikker for å være en god kollegaveileder

Kursdeltagerne jobber med egne problemstillinger og trener på "speedveiledning"; hverdagshåndtering av kritiske situasjoner i klinikken, og det å være en god "kollegaveileder".

Deltagerne satte tydelig pris på denne arenaen for erfarings- og kunnskapsdeling og det var god stemning på sluttsamlingen. (Foto: UiO/OD  ©Kjersti E.Carlsen)

Skal hjelpe studentene med å utvikle seg

Instituttleder ved Institutt for Klinisk odontologi, Jan Eirik Ellingsen, lot seg imponere av engasjement og kunnskapsnivå hos både kursholdere, veiledere og deltagere.

Kursholder og førsteamanuensis Thomas de Lange pekte på at det viktigste å gi innspill på studentenes arbeid og hjelpe dem å se hvordan de kan forberede seg ("feed- forward").  Det er viktig å danne seg et bilde av hvem studenten er, og gi effektiv feedback. Studentene har ulike læringskurver og må også få tiden de trenger til å utvikle seg ("Late movers").

Professor Tone Dyrdal Solbrekke pekte i tillegg på viktigheten av å skape arenaer for å ha dialog og gi tilbakemeldinger på ulike plan i organisasjonen.

Økt bevissthet i rollen som universitetslærere

Instruktørene, på sin side, kunne reise hjem med flere verktøy i bagasjen til å utøve sin profesjonelle rolle som universitetslærere, som gode veiledere og fagpersoner. Med seg har de også kjerneverdiene til OD som i kurset ble løftet frem av kursholderne: Respekt, vitebegjærlig, åpenhet og inkluderende. Dette er nedfelt i OD sin Strategiske Plan 2025.

Emneord: Klinisk veiledning i odontologi Av Kjersti E. Carlsen
Publisert 26. jan. 2018 16:58 - Sist endret 26. jan. 2018 17:37