Maria A. Landin

Senioringeniør/Forsker
Bilde av Maria A. Landin
English version of this page
Mobiltelefon 45 50 26 87
Rom KLINLAB
Treffetider 08:00-15:00
Brukernavn
Besøksadresse Klinisk forskningslaboratorium
Postadresse Postboks 1109 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • miRNAs, ncRNAs og lncRNAs som regulatorer av transkriptomet
 • Transkriptomet
 • Genekspresjon under tann- og kraniofacial utvikling
 • Toksikogenomikk/ Generell toksikologi
 • Genetikk
 • Embryologi
 • Epigenetikk
 • Bioinformatikk
 • Brommerteflammehemere

Bakgrunn

PhD- Dr Scient  Universitetet i  Oslo                                    2011

Cand. Scient     Universitetet i  Oslo                                    2005

Cand. Mag       Universitetet i  Oslo                                     2003

 

Veilederseminar ved OD                                                     2016

Pedagogikk kurs for fast-ansatte felles del                          2014/15

Pedagogikk kurs: undervisningsveiledning                          2015

Pedagogikk kurs: forskningsveiledning                                2015

 

Forsker ved ORL/IKO                                                           2011-2013

Fast-ansatt ved OD/IOB siden 20 juni 2013                         2013-2019

Biomaterialer, Klinisk forskningslab                                Mai 2019-

Akademisk aktivitet

-Etablerte in situ ​hibridisering ved institutt for Oral biologi (IOB) (2000-2004)

 

-Sammen med Osmundsen etablerte mikromatriser ved IOB (2000-2011)

 

- I sin PhD spesialisert hun seg i bioinformatikk, behandling

og analyse av meta-genomisk data. Hun bygget  en betydelig  

transkriptome database bestående av 68 mikromatriser

som omfatter 16 tidspunkter (E11.5-P7) av murine

tannutviklingen.

Dette var en ny forskningsmetode som ga  bedre

oversikt over de mange genetiske hendelser som

skjer under tannutvikling fra embryonal dag 11

(E11.5) til åtte dager etter fødsel (P7) (2005-2011) .

 

-Hun har også påvist  nye gener som ikke er beskrevet

tidligere mht tannutvikling.Hennes resultater viser også

at hormoner spiller en viktig rolle under tannutvikling hos mus.

 

-Hun var den første som påviste ved hjelp av tre forskjellige

forskningsmetoder at tre såkalte emalje gener (Ambn, Amelx og Enam)

og tilsvarende translatert proteiner (som man tidligere antok var bare

uttrykt under mineralisering av tannen) også er uttrykt tidligere i

tannutvikling, før mineraliseringen  begynner,

dette var oppsiktsvekkende resultater i 2006. 

 

-Har veiledet  sommerstudenter (2000-2014). Mange av disse

sommerstipendiater har senere fullført en mastergrad  ved IOB og  er

per i dag PhD-kandidater på IKO.

 

-Veiledet Mastergradsstudenter ved IOB (2003-2015).

 

-PBL-veiledning (2003-2011) og  LSB-undervisning (2013-2015).

 

-Utviklet og etablerte en ny metode for å ekstrahere RNA fra celler

  dyrket på vekststativer/scaffolds ved Klinisk/Oral forsknings

  laboratorium (/KLINLAB/IKO) (2011-2013).

 

-Er editorial board member/peer reviewer i

 American Journal of Bioscience and Bioengineering,

SciencePG. 

Ah Doc reviewer for The Czech Science Foundation

Ah Doc reviewer i diverse faglige tidskrifter

 

-For tiden ser på reguleringsmekanismer av transkriptomet in vivo vha

tap av funksjon  studier  med syntetiske antagomirer/ncRNA (2013 - ).

 

-Hovedveileder  for PhD-kandidat Natalie Skalleberg, PhD- prosjektet:

Mikro-RNA og tannutvikling hos mus (2013-)


 

-Samarbeider med Linda Bergersen/Cecile Morlands gruppe ved IOB.

Samarbeid går ut på  kartlegging av transkriptomet i deler av hjernen.

 

-Samarbeider med KLINLAB/IKO hvor det kartlegges transkriptomet

(mRNA, miRNA og andre ncRNAs) og dets reguleringsmekanismer 

i celler og/eller biopsier (2006- ).
 

 

-Deltaker i felles prosjektet ''Why do biomaterials fail and how can failure

be minimized'' (2015). Prosjektleder er Janne Elin Reseland.

 

Osmundsen gruppen har også gjennom årene (2005-2015) bygget:

 

-En microRNA  database med ca. 200 miRNA matriser som dekker flere tidspunkter av murine tannutvikling.

 

-En transkriptome database  bestående av ca 50 matriser med forskjellige utviklingsfaser av murine spyttkjertler

 

http://loop.frontiersin.org/people/48668/overview

http://www.researchgate.net/profile/Maria_Landin/

http://orcid.org/0000-0002-9674-7728

Sitater (Google Scholar)

http://scholar.google.no/citations?user=NznxQ9UAAAAJ&hl=no

Pubmed

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/maria%20a..landin.1/bibliography/public/

Media bidrag

Tannlegetidende

http://www.tannlegetidende.no/index.php?seks_id=493680

IOB

http://www.odont.uio.no/iob/om/aktuelt/aktuelle-saker/2015/gener_analysert.html

Forskningstorget  2015

http://www.forskningstorget.net/

Utstiller i årets forskningstorget, hvor hovedtema var Mat

Presentert tema: Hvordan fordøyer vi arvestoffet fra dyr og planter.

Se under fane: utstillere 2015 (side 37, bod 23)

OD

http://www.odont.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2015/full-aktivitet-pa-forskningstorget.html

 

twitter: @MariaALAndin: https://twitter.com/

Emneord: miRNA, In situ hybridisering (ISH), Real-time RT-PCR, Laser mikrodisseksjon (LMD), bioinformatikk, epigenetikk, toksikogenomikk, RNA-isolering

Publikasjoner

 • Yang, Yang; Pullisaar, Helen; Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Heyward, Catherine Anne; Schröder, Maria; Geng, Tianxiang; Grano, Maria & Reseland, Janne Elin (2021). FNDC5/irisin is expressed and regulated differently in human periodontal ligament cells, dental pulp stem cells and osteoblasts. Archives of Oral Biology.  ISSN 0003-9969. . doi: https://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2021.105061 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Shabestari, Maziar; Ghadakchi Shabestari, Yashar; Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Pepaj, Milaim; Cleland, Timothy; Reseland, Janne Elin & Eriksen, Erik Fink (2020). Altered protein levels in bone marrow lesions of hip osteoarthritis: Analysis by proteomics and multiplex immunoassays. International Journal of Rheumatic Diseases.  ISSN 1756-1841.  23(6), s 788- 799 . doi: 10.1111/1756-185X.13843 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Shabestari, Maziar; Kise, Nina Jullum; Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Sessing, Sølve; Hellund, Johan Castberg; Reseland, Janne Elin; Eriksen, Erik Fink & Haugen, Ida Kristin (2018). Enhanced angiogenesis and increased bone turnover characterize bone marrow lesions in osteoarthritis at the base of the thumb. Bone and Joint Research.  ISSN 2046-3758.  7(6), s 406- 413 . doi: 10.1302/2046-3758.76.BJR-2017-0083.R3 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kruger, Tormod Bjartveit; Herlofson, Bente Brokstad; Landin, Maria Augusta Dos S Silva & Reseland, Janne Elin (2016). Alendronate alters osteoblast activities. Acta Odontologica Scandinavica.  ISSN 0001-6357.  74(7), s 550- 557 . doi: 10.1080/00016357.2016.1217041
 • Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Nygård, Ståle; Shabestari, Maziar; Babaie, Eshrat; Reseland, Janne Elin & Osmundsen, Harald (2015). Mapping the global mRNA transcritome during development of the murine first molar. Frontiers in Genetics.  ISSN 1664-8021.  6(47) . doi: 10.3389/fgene.2015.00047 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sidaly, Rivan; Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Suo, Zhenhe; Snead, Malcom; Lyngstadaas, Ståle Petter & Reseland, Janne Elin (2015). Hypoxia increases the expression of enamel genes and cytokines in an ameloblast-derived cell line. European Journal of Oral Sciences.  ISSN 0909-8836.  123(5), s 335- 340 . doi: 10.1111/eos.12201 Vis sammendrag
 • Pham, Thi Ngoc Maria Huong; Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Tiainen, Hanna; Reseland, Janne Elin; Ellingsen, Jan Eirik & Haugen, Håvard Jostein (2014). The effect of hydrofluoric acid treatment of titanium and titanium dioxide surface on primary human osteoblasts. Clinical Oral Implants Research.  ISSN 0905-7161.  25(3), s 385- 394 . doi: 10.1111/clr.12150 Vis sammendrag
 • Riksen, Elisabeth Aurstad; Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Reppe, Sjur; Nakamura, Yoikio; Lyngstadaas, Ståle Petter & Reseland, Janne Elin (2014). Enamel Matrix Derivative Promote Primary Human Pulp Cell Differentiation and Mineralization. International Journal of Molecular Sciences.  ISSN 1422-0067.  15(5), s 7731- 7749 . doi: 10.3390/ijms15057731 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pullisaar, Helen; Tiainen, Hanna; Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Lyngstadaas, Ståle Petter; Haugen, Håvard Jostein; Reseland, Janne Elin & Østrup, Esben (2013). Enhanced in vitro osteoblast differentiation on TiO2 scaffold coated with alginate hydrogel containing simvastatin. Journal of Tissue Engineering.  ISSN 2041-7314.  4, s 1- 13 . doi: 10.1177/2041731413515670 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kristoffersen, Anne Karin; Enersen, Morten; Kverndokk, Ellen Kristine; Sunde, Pia Titterud; Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Solheim, Tore; Olsen, Ingar & Grinde, Bjørn (2012). Human papillomavirus subtypes in oral lesions compared to healthy oral mucosa. Journal of Clinical Virology.  ISSN 1386-6532.  53(4), s 364- 366 . doi: 10.1016/j.jcv.2011.12.023
 • Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Shabestari, Maziar Ghadakchi; Babaie, Eshrat; Reseland, Janne Elin & Osmundsen, Harald (2012). Gene expression profiling during murine tooth development. Frontiers in Genetics.  ISSN 1664-8021.  3 . doi: 10.3389/fgene.2012.00139 Vis sammendrag
 • Qalb-E-Saleem, Khan Ahmed; Sehic, Amer; Skalleberg, Natalie Sharim; Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Khuu, Cuong; Risnes, Steinar & Osmundsen, Harald (2012). Expression of delta-like 1 homologue and insulin-like growth factor 2 through epigenetic regulation of the genes during development of mouse molar. European Journal of Oral Sciences.  ISSN 0909-8836.  120(4), s 292- 302 . doi: 10.1111/j.1600-0722.2012.00976.x
 • Qalb-E-Saleem, Khan Ahmed; Press, Charles McLean; Sehic, Amer; Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Risnes, Steinar & Osmundsen, Harald (2010). Expression of prion gene and presence of prion protein during development of mouse molar tooth germ. European Journal of Oral Sciences.  ISSN 0909-8836.  118(6), s 559- 565 . doi: 10.1111/j.1600-0722.2010.00783.x
 • Etokebe, Godfrey; Kuchler, Axel Matthias; Haraldsen, Guttorm; Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Osmundsen, Harald & Dembic, Zlatko (2009). Family-with-sequence-similarity-46, member A (Fam46a) gene is expressed in developing tooth buds. Archives of Oral Biology.  ISSN 0003-9969.  54(11), s 1002- 1007 . doi: 10.1016/j.archoralbio.2009.08.005
 • Lönn-Stensrud, Jessica; Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Benneche, Tore; Petersen, Fernanda Cristina & Scheie, Anne Aamdal (2009). Furanones, potential agents for preventing Staphylococcus epidermidis biofilm infections?. Journal of Antimicrobial Chemotherapy.  ISSN 0305-7453.  63(2), s 309- 316 . doi: 10.1093/jac/dkn501
 • Nilsen, Anja; Landin, Maria A.; Haug, Kristin Huse; Fonnum, Frode; Berger, Urs & Osmundsen, Harald (2008). Comparative hepatic gene expression profiling of rats treated with 1H, 1H, 2H, 2H-heptadecafluorodecan-1-o1 or with pentadecafluorooctanoic acid. Physiological Genomics.  ISSN 1094-8341.  34(3), s 285- 303 . doi: 10.1152/physiolgenomics.00225.2007
 • Osmundsen, Harald; Landin, Maria Augusta Dos S Silva; From, Sigurd Hjalmar; Kolltveit, Kristin Melkevik & Risnes, Steinar (2007). Changes in gene-expression during development of the murine molar tooth germ. Archives of Oral Biology.  ISSN 0003-9969.  52, s 803- 813 . doi: 10.1016/j.archoralbio.2007.02.008 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Gordeladze, Jan Oxholm; Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Johnsen, Gaute Floer; Haugen, Håvard Jostein & Osmundsen, Harald (2017). Vitamin K2 and its Impact on Tooth Epigenetics. INTECH.  ISBN 978-953-51-3020-8.  27 s. Vis sammendrag
 • Osmundsen, Harald; Jevnaker, Anne-Marthe & Landin, Maria Augusta Dos S Silva (2012). kap 10 Deoxyoligonucleotide Microarrays for Gene Expression Profiling in Murine Tooth Germs. Springer.  ISBN 978-1-61779-860-3.  189 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Yashar Ghadakchi, Shabestari; Sehic, Amer; Reseland, Janne Elin & Osmundsen, Harald (2014). MK-7 enhances expression of genes related to bone, enamel and dentin, and reduces the expression of genes related to apoptosis in developing murine molars.
 • Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Lonn-Stensrud, Jessica; Petersen, Fernanda Cristina; Benneche, Tore & Scheie, Anne Aamdal (2013). Effekter av ikke toksiske furanoner på biofilm dannelse. Vis sammendrag
 • Pham, Thi Ngoc Maria Huong; Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Tiainen, Hanna; Reseland, Janne Elin; Ellingsen, Jan Eirik & Haugen, Håvard Jostein (2013). The Effect Of Hydrofluoric Acid Treatment Of Titanium And Titanium Dioxide Surface on Primary Human Osteoblasts.
 • Pullisaar, Helen; Tiainen, Hanna; Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Lyngstadaas, Ståle Petter; Haugen, Håvard Jostein; Reseland, Janne Elin & Østrup, Esben (2013). Coating titanium dioxide scaffold with simvastatin in alginate promote osteoblast differentiation in vitro.
 • Pullisaar, Helen; Tiainen, Hanna; Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Lyngstadaas, Ståle Petter; Haugen, Håvard Jostein; Reseland, Janne Elin & Østrup, Esben (2013). Enhanced in vitro bone differentiation on TiO₂ scaffold coated with simvastatin.
 • Pullisaar, Helen; Tiainen, Hanna; Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Lyngstadaas, Ståle Petter; Haugen, Håvard Jostein; Reseland, Janne Elin & Østrup, Esben (2013). Local delivery of simvastatin enhances bone differentiation on porous titanium dioxide scaffold.
 • Pullisaar, Helen; Tiainen, Hanna; Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Lyngstadaas, Ståle Petter; Haugen, Håvard Jostein; Reseland, Janne Elin & Østrup, Esben (2013). Local delivery of simvastatin on titanium dioxide scaffolds; a tissue engineering model.
 • Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Stunes, Astrid Kamilla; Syversen, Unni & Reseland, Janne Elin (2012). Adipokines expressed in cells participating in cranial development. Bone.  ISSN 8756-3282.  50, s S79- S79 . doi: 10.1016/j.bone.2012.02.230
 • Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Stunes, Kamilla; Osmundsen, Harald; Syversen, Unni & Reseland, Janne Elin (2012). Expression of adipokines during murine craniofacial and tooth development. Vis sammendrag
 • Landin, Maria Augusta Dos S Silva & Osmundsen, Harald (2011). Mapping of gene expression during murine tooth development.
 • Landin, Maria Augusta Dos S Silva (2010). Mapping of gene expression during murine tooth development : expression profiling of mRNAs in the developing murine first molar tooth germ.
 • Landin, Maria Augusta Dos S Silva (2007). Mapping gene expression during tooth development an overview.
 • Landin, Maria Augusta Dos S Silva (2007). Molecular biology methods in craniofacial development research.
 • Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Geronimo, Benedicto Abrigos; Woldene, Toril & Osmundsen, Harald (2007). Mapping gene expression during tooth development I.
 • Landin, Maria Dos S Silva (2006). Differences in gene expression at various developmental stages of the murine molar tooth germ.
 • Landin, Maria Dos S Silva (2006). Effekts of treatment of mice with hexabromocyclododecane (HBCD) on gene-expression in liver.
 • Landin, Maria Dos S Silva (2006). Geneekspresjonsanalyser etter eksponering for HBCDD.
 • Landin, Maria Dos S Silva (2005). Changes in gene-expression during development of the murine molar tooth-bud.
 • Landin, Maria Dos S Silva (2005). Changes in gene-expression during development of the murine molar tooth-bud2.
 • Landin, Maria Dos S Silva (2005). Effekter av bromerte flammehemmere på genekspresjon i muselever-en toksikogenomisk tilnærming. Toksikologen.  ISSN 1504-5773.  15(4), s 46- 47 . doi: www.nsft.net Vis sammendrag
 • Landin, Maria Dos S Silva (2004). Effects of treatment of PPAR-a knock-out mice with hexabromocyclododecane (HBCD).
 • Landin, Maria Dos S Silva (2004). Effekter av Bromerte Flammehemere på Geneksprejon i Muselever. En toksikogenomisk tilnærming.
 • Landin, Maria Augusta Dos S Silva (2004). Effekter av bromerte flammehemmere på genekspresjon i muselever : en toksikogenomisk tilnærming.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. mai 2020 13:50 - Sist endret 17. feb. 2021 18:46