Irene Skau

Forsker - Samfunnsodontologi
Bilde av Irene Skau
English version of this page
Telefon +47 22840389
Mobiltelefon +47 48034673
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 10 Domus Odontologica 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1052 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Samfunnsodontologi, helsetjenesteforskning, helseøkonomi, statsivtenskap, dataanalyse.

Bakgrunn

Cand. polit. Universitetet i Oslo 1989.

Tilknyttet Seksjon for samfunnsodontologi fra 1996.

Tidligere arbeidserfaring: Utredningsavdelingen, Rikstrygdeverket.

 

Emneord: Helsetjenesteforskning, Samfunnsodontologi, Helseøkonomi

Publikasjoner

 • Blix, Ellen; Eskild, Anne; Skau, Irene & Grytten, Jostein Ivar (2022). The impact of the introduction of intrapartum fetal ECG ST segment analysis. A population study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. doi: 10.1111/aogs.14347. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fardal, Øystein; Skau, Irene; Nevland, Kristian & Grytten, Jostein Ivar (2021). Proposing a model for auditing data quality of long-term periodontal outcome studies. Acta Odontologica Scandinavica. ISSN 0001-6357. doi: 10.1080/00016357.2021.2020895. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grytten, Jostein & Skau, Irene (2021). Improvements in Dental Health and Dentists’ Workload in Norway, 1992 to 2015. International Dental Journal. ISSN 0020-6539. doi: 10.1016/j.identj.2021.07.004. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grytten, Jostein Ivar; Skau, Irene & Eskild, Anne (2021). Does the use of Doppler ultrasound reduce fetal mortality? A population study of all deliveries in Norway 1990-2014. International Journal of Epidemiology. ISSN 0300-5771. 50(6), s. 2038–2047. doi: 10.1093/ije/dyab098. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fardal, Øystein; Skau, Irene; Rongen, Gunnar; Heasman, Peter & Grytten, Jostein Ivar (2020). Provision of treatment for periodontitis in Norway in 2013 – a national profile. International Dental Journal. ISSN 0020-6539. 70(4), s. 266–276. doi: 10.1111/idj.12565.
 • Grytten, Jostein Ivar; Pervaiz, Maryam; Rongen, Gunnar & Skau, Irene (2020). De unge voksnes tannhelse - hvor stort er deres behandlingsbehov? En analyse av studenter som var pasienter hos SiO Helse Tannlege i perioden 2007-2018. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 130, s. 904–912.
 • Fardal, Øystein; Skau, Irene; Rongen, Gunnar; Heasman, Peter & Grytten, Jostein Ivar (2020). Treatment provision of periodontal diseases in Norway in 2013 - a national profile. International Dental Journal. ISSN 0020-6539. 70(4), s. 266–276. doi: 10.1111/idj.12565. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grytten, Jostein Ivar & Skau, Irene (2020). Educational inequalities in access to fixed prosthodontic treatment in Norway. Causal effects using the introduction of a school reform as an instrumental variable. Social Science and Medicine. ISSN 0277-9536. 260. doi: 10.1016/j.socscimed.2020.113105. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fardal, Øystein; Skau, Irene & Grytten, Jostein Ivar (2020). Familial tendency as a determinant of tooth loss during long-term periodontal therapy. Journal of Clinical Periodontology. ISSN 0303-6979. 47(2), s. 213–222. doi: 10.1111/jcpe.13219. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grytten, Jostein Ivar; Skau, Irene & Sørensen, Rune Jørgen (2020). Who dies early? Education, mortality and causes of death in Norway. Social Science and Medicine. ISSN 0277-9536. doi: 10.1016/j.socscimed.2019.112601. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eskild, Anne; Sommerfelt, Silje; Skau, Irene & Grytten, Jostein Ivar (2019). Offspring birthweight and placental weight in immigrant women from conflict-zone countries; does length of residence in the host country matter? A population study in Norway. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. ISSN 0001-6349. s. 1–8. doi: 10.1111/aogs.13777. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grytten, Jostein Ivar; Bukholm, Ida Rashida Khan; Blich, Carl Christian; Rongen, Gunnar & Skau, Irene (2019). Norsk pasientskadeerstatning - diagnostikk og behandlingssvikt. En oversikt. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 129, s. 1088–1095. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grytten, Jostein Ivar & Skau, Irene (2018). Do Patients with More Education Receive More Subsidized Dental Care? Evidence from a Natural Experiment Using the Introduction of a School Reform in Norway as an Instrumental Variable. Medical Care. ISSN 0025-7079. 56(10), s. 877–882. doi: 10.1097/MLR.0000000000000976. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grytten, Jostein Ivar; Skau, Irene; Sørensen, Rune Jørgen & Eskild, Anne (2018). Does the Use of Diagnostic Technology Reduce Fetal Mortality? Health Services Research (HSR). ISSN 0017-9124. 53(6), s. 4437–4459. doi: 10.1111/1475-6773.12721. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grytten, Jostein Ivar; Skau, Irene & Sørensen, Rune Jørgen (2017). The impact of the mass media on obstetricians' behavior in Norway. Health Policy. ISSN 0168-8510. 121(9), s. 986–993. doi: 10.1016/j.healthpol.2017.07.007. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grytten, Jostein Ivar & Skau, Irene (2017). The impact of education on the probability of receiving periodontal treatment. Causal effects measured by using the introduction of a school reform in Norway. Social Science and Medicine. ISSN 0277-9536. 188, s. 128–136. doi: 10.1016/j.socscimed.2017.07.011. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grytten, Jostein Ivar; Monkerud, Lars Chr.; Skau, Irene; Eskild, Anne; Sørensen, Rune Jørgen & Saugstad, Ola Didrik (2017). Saving Newborn Babies – The Benefits of Interventions in Neonatal Care in Norway over More Than 40 Years. Health Economics. ISSN 1057-9230. 26(3), s. 352–370. doi: 10.1002/hec.3314. Fulltekst i vitenarkiv
 • Khan, Sadia Nazir; Skau, Irene; Grytten, Jostein Ivar & Saxegaard, Erik (2015). Obstruktivt søvnapnésyndrom - kunnskap og klinisk erfaring blant et utvalg norske tannleger. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 125(9), s. 794–798.
 • Grytten, Jostein Ivar; Skau, Irene & Sørensen, Rune Jørgen (2014). Educated mothers, healthy infants. The impact of a school reform on the birth weight of Norwegian infants 1967-2005. Social Science and Medicine. ISSN 0277-9536. 105, s. 84–92. doi: 10.1016/j.socscimed.2014.01.008.
 • Grytten, Jostein Ivar; Monkerud, Lars Christian; Skau, Irene & Sørensen, Rune Jørgen (2014). Regionalization and local Hospital closure in Norwegian maternity care - The effect on neonatal and infant mortality. Health Services Research (HSR). ISSN 0017-9124. 49(4), s. 1184–1204. doi: 10.1111/1475-6773.12153.
 • Grytten, Jostein Ivar; Skau, Irene & Holst, Dorthe (2014). Tannhelsetjenestetilbudet blant voksenbefolkningen i Norge : behandlingsprofiler og tilgjengelighet til tannlegen. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 124(4), s. 276–283.
 • Grytten, Jostein Ivar; Skau, Irene & Sørensen, Rune Jørgen (2013). Do Mothers Decide? The Impact of Preferences in Healthcare. The Journal of human resources. ISSN 0022-166X. 48(1), s. 142–168. doi: 10.3368/jhr.48.1.142.
 • Grytten, Jostein Ivar; Holst, Dorthe & Skau, Irene (2013). Per capita remuneration of dentists and the quality of dental services. Community Dentistry and Oral Epidemiology. ISSN 0301-5661. 41(5), s. 395–400. doi: 10.1111/cdoe.12034.
 • Holst, Dorthe ; Grytten, Jostein Ivar; Skau, Irene & Berge, Knut (2012). Synspunkter på arbeidsforhold før og etter innføring av fastlønn med per capita avlønning. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 122(11), s. 866–871.
 • Grytten, Jostein Ivar; Holst, Dorthe & Skau, Irene (2012). Demand for and utilization of dental services according to household income in the adult population in Norway. Community Dentistry and Oral Epidemiology. ISSN 0301-5661. 40(4), s. 297–305. doi: 10.1111/j.1600-0528.2011.00659.x.
 • Holst, Dorthe ; Skau, Irene; Klock, Kristin; Gimmestad, Anne Løvberg & Grytten, Jostein Ivar (2012). Synspunkter på arbeidsforhold i tannhelsetjenesten : tannlegestudenter i Oslo og Bergen 2001-2009. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 122(3), s. 200–205.
 • Grytten, Jostein Ivar; Monkerud, Lars Christian; Hagen, Terje P.; Sørensen, Rune Jørgen; Eskild, Anne & Skau, Irene (2011). The impact of hospital revenue on the increase in Caesarean sections in Norway. A panel data analysis of hospitals 1976-2005. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 11. doi: 10.1186/1472-6963-11-267.
 • Carlsen, Fredrik; Grytten, Jostein Ivar & Skau, Irene (2011). Physician response to fee changes: using inheritance as a quasi-natural experiment. Applied Economics. ISSN 0003-6846. 43(15), s. 1913–1922. doi: 10.1080/00036840902837092.
 • Grytten, Jostein Ivar; Skau, Irene & Sørensen, Rune Jørgen (2011). Do expert patients get better treatment than others? Agency discrimination and statistical discrimination in obstetrics. Journal of Health Economics. ISSN 0167-6296. 30(1), s. 163–180. doi: 10.1016/j.jhealeco.2010.10.004.
 • Dahl, Kari Elisabeth; Wang, Nina Johanne; Skau, Irene & Øhrn, K. (2011). Oral health-related quality of life and associated factors in Norwegian adults. Acta Odontologica Scandinavica. ISSN 0001-6357. 69(4), s. 208–214. doi: 10.3109/00016357.2010.549502.
 • Holst, Dorthe & Skau, Irene (2010). Tenner og tannstatus i den voksne befolkning i Norge hvor stor er den sosiale ulikheten? Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 120(3), s. 164–169.
 • Grytten, Jostein Ivar; Skau, Irene & Stenvik, Arild (2010). Distribution of orthodontic services in Norway. Community Dentistry and Oral Epidemiology. ISSN 0301-5661. 38(3), s. 267–273. doi: 10.1111/j.1600-0528.2010.00530.x.
 • Grytten, Jostein; Carlsen, Fredrik & Skau, Irene (2009). Services production and patient satisfaction in primary care. Health Policy. ISSN 0168-8510. 89(3), s. 312–321. doi: 10.1016/j.healthpol.2008.06.006.
 • Grytten, Jostein Ivar & Skau, Irene (2009). Specialization and competition in dental health services. Health Economics. ISSN 1057-9230. 18(4), s. 457–466. doi: 10.1002/hec.1377.
 • Grytten, Jostein Ivar; Holst, Dorthe & Skau, Irene (2009). Incentives and remuneration systems in dental services. International Journal of Health Care Finance and Economics. ISSN 1389-6563. 9(3), s. 259–278. doi: 10.1007/s10754-008-9050-2.
 • Salvesen, Eirik Aasland; Leknes, Knut N.; Skau, Irene & Grytten, Jostein (2009). Spesialistpraksis i periodonti - en kartlegging av behandlingsmønstre. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 119(13), s. 850–854.
 • Grytten, Jostein; Carlsen, Fredrik & Skau, Irene (2008). Primary physicians' response to changes in fees. European Journal of Health Economics. ISSN 1618-7598. 9(2), s. 117–125. doi: 10.1007/s10198-007-0049-2.
 • Grytten, Jostein & Skau, Irene (2007). Honorarer i privat tannlegepraksis i Norge 2006. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 117(7), s. 380–384.
 • Carlsen, Fredrik; Grytten, Jostein ; Kjelvik, Julie & Skau, Irene (2007). Better primary physician services lead to fewer hospital admissions. European Journal of Health Economics. ISSN 1618-7598. 8(1), s. 17–24.
 • Grytten, Jostein ; Skau, Irene & Holst, Dorthe (2007). Organisasjonsformer i privat tannlegepraksis i Norge. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 117(4), s. 196–200.
 • Skau, Irene; Bårdsen, Asgeir & Grytten, Jostein (2007). Spesialistpraksis i endodonti 2007. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 117(11), s. 668–671.
 • Espeland, Lisen Vivienne; Grytten, Jostein Ivar; Skau, Irene & Stenvik, Arild (2007). Utdanningsbehov og utviklingstrekk i kjeveortopedisk praksis 1992-2007. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 117(11), s. 662–665.
 • Carlsen, Fredrik; Grytten, Jostein; Kjelvik, Julie & Skau, Irene (2007). Better primary physician services lead to fewer hospital admissions. European Journal of Health Economics. ISSN 1618-7598. 8(1), s. 17–24. doi: 10.1007/s10198-006-0001-x.
 • Grytten, Jostein Ivar; Skau, Irene & Holst, Dorthe (2006). Behandlingskapasitet for voksne i privat og offentlig tannhelsetjeneste i Norge. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 116(4), s. 212–216.
 • Grytten, Jostein Ivar; Holst, Dorthe & Skau, Irene (2006). Incentiver og avlønningssystemer i tannhelsetjenesten. Erfaringer fra Østfold. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 116(7), s. 420–428.
 • Carlsen, Fredrik; Grytten, Jostein; Kjelvik, Julie & Skau, Irene (2006). Bedre allmennlegetjeneste gir mindre bruk av spesialisthelsetjenester. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 9(3), s. 159–169.
 • Grytten, Jostein; Skau, Irene & Sørensen, Rune J. (2005). Kjennetegn ved solo- og gruppepraksis i norsk allmennmedisin. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 125, s. 1357–1360.
 • Grytten, Jostein; Skau, Irene & Sørensen, Rune J. (2005). Fastlegereformen og folketrygdens utgifter til allmennlegetjenesten. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 125, s. 2812–4.
 • Holst, Dorthe ; Grytten, Jostein Ivar & Skau, Irene (2005). Den voksne befolknings bruk av tannhelsetjenester i Norge i 2004. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 115(4), s. 212–216.
 • Grytten, Jostein Ivar; Skau, Irene & Sørensen, Rune J. (2005). Kjennetegn ved solo- og gruppepraksiser i norsk allmennmedisin. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 125(10), s. 1357–1360.
 • Grytten, Jostein Ivar; Skau, Irene & Aasland, Olav (2005). Arbeidsbelastningen blant kvinnelige og mannlige fastleger. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 125, s. 1850–1852.
 • Carlsen, Fredrik; Grytten, Jostein Ivar & Skau, Irene (2005). Befolkningens tilfredshet med sykehusene før og etter sykehusreformen. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 125(15), s. 2034–2037.
 • Holst, Dorthe ; Skau, Irene & Grytten, Jostein Ivar (2005). Egenvurdert tannhelse, generell helse og tannstatus i den voksne befolkningen i Norge i 2004. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 115(10), s. 576–580.
 • Grytten, Jostein Ivar; Skau, Irene & Sørensen, Rune J. (2005). Fastlegereformen og folketrygdens utgifter til allmennlegetjenesten. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 125(20), s. 2812–2814.
 • Skau, Irene; Holst, Dorthe & Grytten, Jostein Ivar (2005). Behandlingspanorama og innkallingsintervaller i privatallmennpraksis. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. s. 764–768.
 • Grytten, Jostein; Skau, Irene; Sørensen, Rune J. & Aasland, O.G. (2004). Endringer i tjenesteproduksjon og tilgjengelighet under fastlegeordningen. ?. 124, s. 362–364.
 • Grytten, Jostein; Skau, Irene; Sørensen, Rune J. & Aasland, O.G. (2004). Legenes arbeidssituasjon etter ett år med fastlegeordningen. ?. 124, s. 358–361.
 • Grytten, Jostein; Skau, Irene; Sørensen, Rune J. & Aasland, O.G. (2004). Fastlegeordningen og endringer i legenes tjenesteproduksjon. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 7, s. 78–89.
 • Grytten, Jostein Ivar; Skau, Irene; Sørensen, Rune J. & Aasland, Olaf Gjerløw (2004). Endringer i tjenesteproduksjon og tilgjengelighet under fastlegeordningen. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Grytten, Jostein Ivar; Skau, Irene; Sørensen, Rune J. & Aasland, Olaf Gjerløw (2004). Legenes arbeidssituasjon etter ett år med fastlegeordningen. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Gimmestad, Anne Løvberg; Holst, Dorthe; Grytten, Jostein Ivar & Skau, Irene (2004). Exit amalgam? - Amalgambruk i tannhelsetjenesten i Norge 2002. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 114(6), s. 284–286.
 • Grytten, Jostein Ivar; Skau, Irene; Sørensen, Rune J. & Aasland, Olaf Gjerløw (2004). Fastlegeordningen og endringer i legenes tjenesteproduksjon. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052.
 • Grytten, Jostein Ivar; Holst, Dorthe & Skau, Irene (2004). Tilfredshet med tannhelsetjenesten i den voksne befolkningen. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 114(12), s. 622–626.
 • Grytten, Jostein Ivar; Holst, Dorthe & Skau, Irene (2004). Prisbevissthet, kvalitet og valg av tannlege. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 114(12), s. 628–631.
 • Grytten, Jostein Ivar; Skau, Irene & Holst, Dorthe (2004). Endringer i utgifter og honorarer for tannbehandling 1995-2004. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 114(14), s. 744–747.
 • Stenvik, Arild; Holst, Dorthe & Skau, Irene (2004). Gammelt og nytt studieprogram i Oslo oppfatninger etter ett år som tannlege. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303.
 • Grytten, Jostein; Skau, Irene & Carlsen, Fredrik (2004). Brukertilfredshet i allmennlegetjenesten før og etter<BR/>fastlegereformen. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Sørensen, Rune J.; Grytten, Jostein & Skau, Irene (2003). Kontraktsvalg og tjenesteproduksjon i allmennlegetjenesten. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 44, s. 147–168.
 • Carlsen, Fredrik; Grytten, Jostein Ivar & Skau, Irene (2003). Financial incentives and the supply of laboratory tests. European Journal of Health Economics. ISSN 1618-7598. 4, s. 279–285.
 • Carlsen, Fredrik; Grytten, Jostein & Skau, Irene (2003). Financial Incentives and the Supply of Laboratory Tests. European Journal of Health Economics. ISSN 1618-7598. 4, s. 279–285.
 • Grytten, Jostein Ivar; Skau, Irene & Holst, Dorthe (2002). Hvor skjevfordelte er tannlegene i Norge? Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 112(3), s. 172–177.
 • Grytten, Jostein Ivar & Skau, Irene (2002). Hva forklarer økningen i folketrygdens utgifter til allmennlegetjenesten? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 122(15), s. 1492–1496.
 • Holst, Dorthe; Grytten, Jostein Ivar & Skau, Irene (2002). Tannlegestudenters planer og forventninger til arbeid i tannhelsetjenesten. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 112(15), s. 776–780.
 • Grytten, Jostein Ivar; Skau, Irene & Holst, Dorthe (2002). Vi omskriver ikke virkeligheten. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 112, s. 349–349.
 • Grytten, Jostein Ivar; Carlsen, Fredrik & Skau, Irene (2001). The income effect and supplier induced demand. Evidence from primary physician services in Norway. Applied Economics. ISSN 0003-6846. 33, s. 1455–1467.

Se alle arbeider i Cristin

 • Grytten, Jostein Ivar & Skau, Irene (2021). Forbedringer i tannhelsen og tannlegenes arbeidsmengde i Norge 1992-2015. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 131( ), s. 1014–1015.
 • Eskild, Anne; Skau, Irene; Haavaldsen, Camilla & Grytten, Jostein Ivar (2021). A.Eskild og medarbeiderne svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 141(12). doi: 10.4045/tidsskr.21.0584.
 • Eskild, Anne; Skau, Irene; Haavaldsen, Camilla & Grytten, Jostein Ivar (2021). Ultralyd redder fosterliv. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 141(10). doi: 10.4045/tidsskr.21.0256.
 • Grytten, Jostein Ivar & Skau, Irene (2019). Causal effect of education on receiving subsidized fixed prosthodontic treatment.
 • Blix, Ellen; Eskild, Anne; Skau, Irene & Grytten, Jostein Ivar (2019). Har innføringen av STAN-teknologien i Norge ført til færre dødfødsler, dødsfall hos nyfødte eller at færre barn blir født med lav apgar-skår? En populasjonstudie.
 • Grytten, Jostein Ivar; Skau, Irene; Dobloug, Andreas & Barkvoll, Pål (2015). Fremtidig behov for tannleger: Trengs det 1500 flere om 20 år? Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 125, s. 384–388.
 • Dahl, Kari Elisabeth; Wang, Nina Johanne; Skau, Irene & Øhrn, Kerstin (2010). Betydningen antall tenner og tannhelsevaner har for oral-helserelatert livskvalitet.
 • Dahl, Kari Elisabeth; Wang, Nina Johanne; Skau, Irene & Øhrn, K. (2010). Oral health-related quality of life and associated factors in Norwegian adults.
 • Grytten, Jostein Ivar; Skau, Irene; Sørensen, Rune J. & Aasland, Olaf Gjerløw (2003). Evaluering av fastlegeordningen. Fastlegenes arbeidsbelastning og tjenestetilbud.
 • Grytten, Jostein Ivar; Skau, Irene & Sørensen, Rune J. (2002). Fastlegeordningen: Tjenesteproduksjon, listelengde og pasientkontakter.
 • Sørensen, Rune Jørgen; Eskild, Anne; Grytten, Jostein Ivar; Hagen, Terje P.; Skau, Irene & Moen, Helga (2008). The impact of hospital financing systems on cesarean births in Norway, 1970-2006. Handelshøyskolen BI.
 • Carlsen, Fredrik; Grytten, Jostein & Skau, Irene (2007). Service Production and Patient Satisfaction in Primary Care. Institutt for samfunnsøkonomi. ISSN 1503-299X.
 • Grytten, Jostein Ivar & Skau, Irene (2007). Kjeveortopedisk praksis i 2006. Seksjon for Samfunnsodontologi, UiO.
 • Grytten, Jostein Ivar & Skau, Irene (2007). Spesialistpraksisen i Periodonti 2007. Seksjon for Samfunnsodontologi, UiO.
 • Grytten, Jostein Ivar & Skau, Irene (2007). Spesialistpraksisen i Oral Kirurgi. Seksjon for Samfunnsodontologi, UiO.
 • Grytten, Jostein Ivar & Skau, Irene (2007). Spesialistpraksisen i Endodonti 2007. Seksjon for Samfunnsodontologi, UiO.
 • Grytten, Jostein Ivar & Skau, Irene (2007). Spesialistpraksisen i Protetikk 2007. Seksjon for Samfunnsodontologi, UiO.
 • Grytten, Jostein Ivar & Skau, Irene (2007). Honorarer og Inntekter i Privat tannlegepraksis 2006. Seksjon for Samfunnsodontologi, UiO.
 • Skau, Irene; Holst, Dorthe & Grytten, Jostein Ivar (2006). Effekter av ny studieplan ved Odontologisk fakultet. Spørreundersøkelse blant tannleger utdannet før og etter Oslo96. Seksjon for samfunnsodontologi, Odontologisk fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Carlsen, Fredrik; Skau, Irene & Grytten, Jostein (2006). Primary Physicians’ Response to Changes in Fees. Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU. ISSN 1503-299X.
 • Grytten, Jostein; Sørensen, Rune J. & Skau, Irene (2005). Fastlegeordningen - marked, legedekning og tilgjengelighet. Handelshøyskolen BI.
 • Grytten, Jostein Ivar; Sørensen, Rune & Skau, Irene (2005). Fastlegeordningen: marked, legedekning og tilgjengelighet. Forskningsrapport 4/2005. Handelhøyskolen BI.
 • Holst, Dorthe ; Grytten, Jostein Ivar & Skau, Irene (2004). Etterspørsel etter og utgifter til tannbehandling i den voksne befolkningen. Seksjon for samfunnsodontologi, Odontologisk Fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Grytten, Jostein; Skau, Irene; Sørensen, Rune J. & Aasland, O.G. (2003). Fastlegereformen - en analyse av fastlegenes arbeidsbelastning og tjenestetilbud. Handelshøyskolen BI.
 • Grytten, Jostein Ivar; Skau, Irene; Sørensen, Rune J. & Aasland, Olaf Gjerløw (2003). Fastlegereformen. En analyse av fastlegenes arbeidsbelastning og tjenestetilbud. Handelshøyskolen BI.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 14:25