Pia Titterud Sunde

Førsteamanuensis - Endodonti
Bilde av Pia Titterud Sunde
English version of this page
Telefon +47-22852161
Brukernavn
Besøksadresse Geitmyrsveien 71 None 0455 OSLO
Postadresse Postboks 1109 Blindern 0317 OSLO

Publikasjoner

 • Johnsen, Gaute Floer; Sunde, Pia Titterud & Haugen, Håvard Jostein (2018). Validation of contralateral premolars as the substrate for endodontic comparison studies. International Endodontic Journal.  ISSN 0143-2885.  51(8), s 942- 951 . doi: 10.1111/iej.12902 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kapralos, Vasileios; Koutroulis, Andreas; Ørstavik, Dag; Sunde, Pia Titterud & Rukke, Håkon Valen (2018). Antibacterial Activity of Endodontic Sealers against Planktonic Bacteria and Bacteria in Biofilms. Journal of Endodontics.  ISSN 0099-2399.  44(1), s 149- 154 . doi: 10.1016/j.joen.2017.08.023 Vis sammendrag
 • Johnsen, Gaute Floer; Dara, Sazan; Asjad, Sameenah; Sunde, Pia Titterud & Haugen, Håvard Jostein (2017). Anatomic Comparison of Contralateral Premolars. Journal of Endodontics.  ISSN 0099-2399.  43(6), s 956- 963 . doi: 10.1016/j.joen.2017.01.012 Vis sammendrag
 • Sunde, Pia Titterud & Dahlén, Gunnar (2014). Aseptikk og antiseptikk i endodontien. Sunde PT, Dahlèn G. Tandlægebladet 2014; 7: 522-527. Tandlægebladet.  ISSN 0039-9353.
 • Kristoffersen, Anne Karin; Enersen, Morten; Kverndokk, Ellen Kristine; Sunde, Pia Titterud; Landin, Maria Augusta Dos S Silva; Solheim, Tore; Olsen, Ingar & Grinde, Bjørn (2012). Human papillomavirus subtypes in oral lesions compared to healthy oral mucosa. Journal of Clinical Virology.  ISSN 1386-6532.  53(4), s 364- 366 . doi: 10.1016/j.jcv.2011.12.023
 • Handal, Trude; Caugant, Dominique A; Olsen, Ingar & Sunde, Pia Titterud (2009). Bacterial diversity in persistent periapical lesions on root-filled teeth. Journal of Oral Microbiology.  ISSN 2000-2297.  1, s 1- 7 . doi: 10.3402/jom.v1iO.1946
 • Sunde, Pia Titterud; Olsen, Ingar; Enersen, Morten; Beiske, Klaus & Grinde, Bjørn (2008). Human cytomegalovirus and Epstein-Barr virus in apical and marginal periodontitlits: A role in pathology?. Journal of Medical Virology.  ISSN 0146-6615.  80(6), s 1007- 1011 . doi: 10.1002/jmv.21180
 • Sunde, Pia Titterud; Olsen, Ingar; Enersen, Morten & Grinde, Bjørn (2008). Patient with severe periodontitis and subgingival Epstein-Barr virus treated with antiviral therapy. Journal of Clinical Virology.  ISSN 1386-6532.  42(2), s 176- 178 . doi: 10.1016/j.jcv.2008.01.007
 • Sunde, Pia Titterud; Olsen, Ingar; Enersen, Morten & Grinde, Bjørn (2008). Spiller cytomegalovirus og Epstein-Barr virus en rolle i marginal og apikal periodontitt?. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  118(11), s 716- 718
 • Sunde, Pia Titterud; Tronstad, Leif & Olsen, Ingar (2006). Mikroorganismer periapikalt - finnes de?, I: Palle Holmstrup (red.),  Odontologi 2006.  Munksgaard Forlag.  kapittel.  s 83 - 92
 • Sunde, Pia Titterud; Tronstad, Leif & Dahle, Ulf R (2005). Spiroketer i orale infeksjoner. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  (Årg. 115, nr 4), s 218- 220
 • Dahle, UR; Sunde, Pia Titterud & Tronstad, Leif (2004). Reviewing Treponema. Endodontic Topics.  ISSN 1601-1538.  6, s 160- 70
 • Tronstad, Leif & Sunde, Pia Titterud (2004). The evolving new understanding of endodontic infections. Endodontic Topics.  ISSN 1601-1538.  6, s 57- 77
 • Sunde, Pia Titterud; Olsen, Ingar; Gobel, Ulf B; Theegarten, Dirk; Winter, Sachsa; Debelian, Gilberto Jirair; Tronstad, Leif & Moter, Annette (2003). Fluorescence in situ hybridization (FISH) for direct visualization of bacteria in periapical lesions of asymptomatic root-filled teeth. Microbiology.  ISSN 1350-0872.  149, s 1095- 1102 Vis sammendrag
 • Sunde, Pia Titterud; Olsen, Ingar; Debelian, Gilberto Jirair & Tronstad, Leif (2002). Microbiota of periapical lesions refractory to endodontic therapy. Journal of Endodontics.  ISSN 0099-2399.  28(4), s 304- 310
 • Sunde, Pia Titterud; Olsen, Ingar; Lind, Petter O. & Tronstad, Leif (2000). Extraradicular infection: a methodological study. Endodontics & Dental Traumatology.  ISSN 0109-2502.  16, s 84- 90
 • Sunde, Pia Titterud; Tronstad, Leif; Eribe, Emenike Ribs; Lind, Petter O. & Olsen, Ingar (2000). Assessment of periradicular microbiota by DNA-DNA hybridization. Endodontics & Dental Traumatology.  ISSN 0109-2502.  16, s 191- 196

Se alle arbeider i Cristin

 • Sunde, Pia Titterud (2017). Akuttbehandling, systemiske komplikasjoner Klinisk og røntgenologisk diagnostikk Kliniske rutiner, hvordan gjør vi det nå?.
 • Høystad, Betty Sophie; Olsen, Ingar; Marques da Silva, Rafael; Sunde, Pia Titterud & Moen, Ketil (2007, 26. mars). Farlige forbindelser.  Helsebladet NRK PULS. Vis sammendrag
 • Sunde, Pia Titterud; Handal, Trude; Olsen, Ingar & Caugant, Dominique A (2007). Microbial diversity in therapy resistant periapical lesions.
 • Sunde, Pia Titterud; Olsen, Ingar; Enersen, Morten; Beiske, Klaus & Grinde, Bjørn (2007). Cytomegalovirus and Epstein-Barr virus in periodontitis: a role in pathology?.
 • Sunde, Pia Titterud (2004). Microorganisms in the periapical tissues-do they exist and if so, do they matter?.
 • Sunde, Pia Titterud (2003). Microbiota of asymptomatic periapical endodontic lesions.
 • Sunde, Pia Titterud; Olsen, Ingar; Gobel, Ulf B; Debelian, Gilberto Jirair; Tronstad, Leif & Moter, A (2003). Er det bakterier i periapikale lesjoner?.
 • Sunde, Pia Titterud; Olsen, Ingar; Gobel, Ulf B; Debelian, Gilberto Jirair; Tronstad, Leif & Moter, Annette (2003). Påvisning av bakterier i periapikalt vev ved hjelp av fluorescens in situ hybridisering (FISH).
 • Sunde, Pia Titterud; Tronstad, Leif; Moter, Annette; Debelian, Gilberto Jirair & Olsen, Ingar (2002). Fluorescence in situ hybridization for visualization of bacteria in periapical lesions.
 • Sunde, Pia Titterud; Olsen, Ingar; Eribe, Emenike Ribs; Moter, Annette & Tronstad, Leif (2001). Bacteria of asymptomatic periapical endodontic lesions identified by anaerobic cultivation and genetic methods.
 • Sunde, Pia Titterud; Olsen, Ingar; Lind, Petter O. & Tronstad, Leif (2000). Extradicular infection - a methodological study.
 • Sunde, Pia Titterud; Tronstad, Leif; Eribe, Emenike Ribs; Lind, Petter O. & Olsen, Ingar (2000). Assessment of periradicular microbiota by DNA-DNA hybridisation.
 • Sunde, Pia Titterud; Tronstad, Leif; Eribe, Emenike Ribs; Lind, Petter O. & Olsen, Ingar (2000). Comparison of the microbiota in periapical lesions by culturing and genetic probe detection.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. nov. 2010 23:16 - Sist endret 13. okt. 2017 08:35