Prøveforelesning: Ibrahimu Mdala

Master Ibrahimu Mdala ved Institutt for oral biologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Critical light on systematic literature reviews.

Ibrahimu Mdala

Tid og sted for disputasen

Fredag 23. januar, kl. 10.15. Store auditorium A1.1001, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10.

Publisert 9. jan. 2015 15:49 - Sist endret 9. jan. 2015 15:49