Prøveforelesning: Md. Rakibul Islam

M.Sc. Md. Rakibul Islam ved Institutt for oral biologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The culture of epithelial tissues in clinical practice: Routine design and possible improvements of media composition and gas phase – and why new designs might work.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 23. nov. 2016 08:15