Disputas: Md. Rakibul Islam - Regenerative Medicine

M.Sc. Md. Rakibul Islam ved Institutt for oral biologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Treatment of Limbal Stem Cell Deficiency: Cell-Based Regenerative Therapy and Storage System.

Foto: Per Gran, Det odontologiske fakultet/Universitetet i Oslo.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Che Connon, Institute of Genetic Medicine, University of Newcastle upon Tyne, UK
  2. opponent: Professor emeritus Haakon Breien Benestad, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Hilde Kanli Galtung, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Hans-Christian Åsheim, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Tor Paaske Utheim, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

De siste tyve årene har øyefaget vært førende innen regenerativ medisin. Dette skyldes en rekke kliniske studier som bekrefter at blindhet som skyldes stamcellesvikt i øyets overflate kan behandles ved bruk av dyrkede celler. Tap av stamceller på øyets overflate kan foruten svekket syn eller blindhet gi betydelige smerter. Å utvikle gode behandlingsmetoder for tilstanden er derfor viktig. I dette doktorgradsprosjektet er hovedsakelig celler fra munnslimhinnen blitt benyttet for å studere lagringsbetingelser av dyrket vev. Utvikling av lagringsteknologi for stamceller er viktig for å muliggjøre transport av dyrket vev fra sentraliserte laboratorier til øyeklinikker over hele verden. Lagringsteknologi i en hermetisk lukket container er også viktig for å muliggjøre mikrobiologiske undersøkelser og annen kvalitetskontroll av vevet før transplantatasjon. Dessuten gir lagring av vevet i en uke økt fleksibilitet med tanke på planlegging av operasjonstidspunkt. Fire arbeider, hvorav tre p.t. er publisert, inngår i avhandlingen. Tre av arbeidene handler om optimalisering av dyrkning og lagring av munnslimhinneceller, mens ett arbeid beskriver lagringsteknologi for celler fra øyet. Fordelen med å bruke munnslimhinneceller i stedet for celler fra øyet til å behandle dobbeltsidig stamcellesvikt i øyet er at det ikke er behov for immundempende medikamenter i etterkant av transplantasjonen. Det er mulig å høste munnslimhinneceller fra pasienter med dobbeltsidig stamcellesvikt på øyets overflate, det som ikke er mulig, er å høste celler fra øyets overflate. Dette forklarer hvorfor celler fra munnen er sentrale for behandling av noen former for blindhet, særlig der begge øynene er affisert.  PhD-prosjektet er utført ved Institutt for oral biologi, UiO, Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus og Schepens Eye Institute/Massachusetts Eye and Ear, Harvard Medical School.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 23. nov. 2016 08:15