Odontologforeininga

Odontologforeininga er ei medlemsforeining for tannlege og tannpleiarstudentene  i Oslo. Foreininga arrangerer ulike møte, samkomer og andre sosiale aktivitetar for medlemene.

Foreininga disponerer eit eige lokale i Geitmyrsvegen 71: Odontosauruskiælderen. Odontologforeininga eier også ei hytte i Nordmarka: Odontologhytta.

Dei gir ut "Tidens Tann" 4 gonger i året. Tannlegestudentane har også eit eige musikkorps, Odontoblæsten, og ein eigen idrettsklubb, Odontologisk Idrettsklubb. Odontologforeininga sine medlemmar får automatisk medlemsskap i idrettsklubben.

Les mer om Odontologforeininga her

Publisert 9. sep. 2010 15:37 - Sist endra 18. nov. 2021 12:25