Odontologisk studentutval

Hovudoppgåva for studentutvalet er å fremje studentane sine interesser overfor fakultetsleiinga og andre avgjerdsorgan. 

Odontologisk Studentutval består av ti tannlegestudentar og ein tannpleiarstudent.

Studentutvalet har kontor i Geitmyrsveien 71 og har møtar annenkvar mandag frå kl. 16.30 til 18.00.

Les meir om Odontologisk studentutval her.

Publisert 29. sep. 2010 13:35 - Sist endra 18. nov. 2021 12:25