Arrangementer

Fagseminar

Seminarene holdes i første rekke for å gjøre ansatte ved Det odontologiske fakultet kjent med instituttets forskningsvirksomhet.

Tid/sted: Onsdager kl 12.15, seminarrom A1.2029 (2. etasje), Domus Odontologica.

Fagseminarets mål og form.