Olaf Joseph Franciscus Schreurs

Overingeniør - Institutt for oral biologi
Bilde av Olaf Joseph Franciscus Schreurs
English version of this page
Telefon +47 22840361
Rom M052 (kontor), M028 (lab, tlf 228 40293)
Brukernavn
Andre tilknytninger Patologi Det odontologiske fakultet (Student)

Arbeidsområder

 • Drift og vedlikehold av utstyr på laboratoriene M027, M028, M032, M033, M039
 • Opplæring og støtte av PhD studenter i laboratoriets teknikker
 • Brannvernskontakt v/IOB. Opplæring i brannvern i IOBs lokaler (RH bygg A1)
 • Mottak og bearbeiding av vevsprøver
 • Immunohistokjemi & immunfluorescens
 • Celledyrkning
 • In situ hybridisering (CISH)
 • Hovedansvar for Ventana Discovery XT, vedlikehold og opplæring.
 • Drift, vedlikehold og utvikling av Access databaser (inklusiv programmering i VBA)
 • Bildebehandling

Bakgrunn

 • 1981-1984 tre-årig høyskoleutdanning som zoologisk laboratoriumingeniør ved OLAN (HAN), Nijmegen (NL). Studieretning farmakologi og fysiologi.
 • 1981-1984 Avd zoologi, det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Radboud Universitet Nijmegen (NL). Histologi, immunohistokjemi, mikroskopi på fiskeembryo.
 • 1984-1985 Millitærtjeneste.
 • 1986-1987 Avd Immunologi, det medisinske fakultet, Universitet Maastricht (NL). Dyreforsøk (transplantasjon i rottemodell), ELISA, histologi, immunfluorescens, mikroskopi, klinisk kjemi.
 • 1988-1989 Avd biokjemi, det medisinske fakultet, Universitetet Maastricht (NL). Dyreforsøk (koagulasjon i rottemodell) og klinisk kjemi. Ekstern finansiert prosjekt (Annexin-V)
 • 1989-1994 Inst for oral patologi og seksjon for rettsodontologi, det odontologiske Fakultet, Universitetet i Oslo. Histologi, immunohistokjemi.
 • 1994-20xx Inst for oral biologi, det odontologiske Fakultet, Universitetet i Oslo. Histologi, immunohistokjemi, celledyrkning, bildebehandling, drift og utvikling av databaser.
 • 2021 forsvart avhandling "Studies on oral lichen planus – cell biology and pathological tissue changes" for graden dr.philos. 

 

Emneord: Histologi, Immunohistokjemi (IHC), In situ hybridisering (ISH), Mikroskopi, Western Blott (WB), Celledyrkning
Publisert 1. nov. 2010 12:00 - Sist endret 7. mai 2021 11:11

Prosjekter

Forskergrupper