Adgang for odontologi- og tannpleierstudentene ved Domus Odontologica

Alle studenter ved odontologi 1. tom. 10. semester og tannpleierstudenter ved Institutt for oral biologis (IOBs) lokaler, har adgang til Domus Odontologica (DO) med Rikshospitalets adgangskortsystem.

Adgangen er:

Kl. 07.00-24.00 alle dager.

Kort må brukes i hele tidsrommet på dør fra vestibyle og inn til undervisningslokalene. Kort/pinkode må brukes før 08.00 og etter kl.16.00 hverdager, lørdager og søndager, samt inn på auditorium A1.1001, seminarrom A1.1004, PC-stue/datarom A1.1022 og for å komme inn i garderobene A1.U001.

Det er ikke lov å oppholde seg i lokalene utenfor studentenes ordinære åpningstider.

Etter normal undervisningstid i lokalene kan kun de med adgangskort oppholde seg i lokalene. På oppfordring skal adgangskort fremvises til vaktene. Vaktene har anledning til å vise bort personer i lokalene uten adgangskort og til å inndra adgangskort når ikke åpningstider blir overholdt.

Hvor får jeg adgang?

1. tom. 5. semester : Du får adgang til rommene som ble beskrevet ovenfor; auditorium A1.1001, seminarrom A1.1004, PC-stue/datarom A1.1022 og hoveddør til garderobene i underetasjen - A1.U001. Du kan også komme inn til lokalene fra Institutt for oral biologis hovedinngang.

6. tom. 10. semester: Du får adgang til lesessalene og PC-stua/datarommet A1-1022 og hoveddør til garderobene i underetasjen A1-U001 via DO hovedinngang.

Hvordan får jeg Rikshospitalets adgangskort?

Kortet fåes ved 1. semester start. Odontologistudenter kan gå til ID-kortkontoret på Rikshospitalet for fotografering når studieadministrasjonen har sendt kullistene. Husk å ta med legitimasjon.

Hvor er Rikshospitalets ID-kontor?

ID-kontoret ligger i "hovedgågaten" inne på Rikshospitalet, C3.1031. Gå inn hovedinngangen, ta til venstre og rett fram i hovedgågaten, ca 150 meter. Kontoret ligger til høyre i 1. etasje, bygningsavdeling 3C. 

ID-kontoret er åpent mandag kl. 08.00-14.30, og tirsdag til fredag kl. 08.00-11.00.

Problemer med adgangskort, mangler/feil i undervisningslokaler mm.

Ved problemer med adgangskortet eller praktiske ting i lokalene, kan odontologi- og tannpleierstudentene ta kontakt med fakultetets studieadministrasjon studiekonsulent@odont.uio.no.

Brann- og sikkerhetshensyn i hverdagen ved IOB

Det må ikke settes hindringer i døråpningene til auditorium, seminarrom, PC-stue eller dører som er betjent av kortlesere. Slike hindringer for dørene er både en fare for brannsikkerheten og sikkerheten generelt, og vil utløse alarm hos Vaktsentralen. Det er ikke anledning til å la studenter/ personer uten adgangskort få tilgang til rom som krever kortadgang uten at underviser er tilstede. Vaktpersonalet kan vise bort personer som er i lokalene utenfor normal undervisningstid som ikke kan fremvise adgangskort
 

Emneord: Adgangskort
Publisert 11. nov. 2010 17:48 - Sist endret 8. sep. 2020 13:40