Kontakt mellom studentene og instituttet

Oppslagtavle og epost

Instituttet gir meldinger til odontologi- og tannpleierstudene via oppslagstavlen og epost. Det er derfor viktig å følge med på tavlen i løpet av semesteret. Oppslagstavlen henger utenfor seminarrom A1.1004 i Domus Odontologica. Vi sender også ut meldinger til studentene på e-post. Disse blir ikke automatisk hengt opp på oppslagstavlen, hold deg derfor også oppdatert på e-posten din.

Studentkontakt ved Institutt for oral biologi (IOB)

Som odontologistudent og tannpleierstudent kan du henvende deg til studentenes kontaktperson ved IOB hvis du har problemer eller spørsmål som berører studiehverdagen din her ved instituttet.

Du finner kontaktpersonen i ekspedisjonen i M-etasjen, rom 001, i tiden 09.00-15.00. Telefonnummer til ekspedisjonen er 22 84 03 01
 

Publisert 11. nov. 2010 18:31 - Sist endret 5. sep. 2018 14:15