Ordensinstruks til lærere og elever i histologisal A1.1006

Alle histologilærere har plikt til å informere om disse reglene ved begynnelsen av kursene og påse at reglene overholdes.  

Verkstedet gjennomgår alle mikroskopene i slutten av juni, slik at de ved høstsemestert begynnesle er i full orden. Ved siden av dette periodiske vedlikeholdet er det nødvendig med løpende vedlikehold.

Mikroskopisalen

  • Døren til salen skal alltid være lukket. ikke sett stoler ol. i døråpningen.
  • Spising og drikking på salen er ikke tillatt. Blyantspissing direkte i søppelbøtten. Rydd plassen etter deg når du er ferdig for dagen.
  • Læreren tørker av tavlen.
  • Ingen har lov å manipulere med eller flytte video, monitor, overhead eller fremviserutstyr som er montert i salen.

Snittene

  • Snitt skal settes tilbake på riktig plass i eskene. Løse snitt skal leveres kursleder.

Mikroskopene

  • Unngå søl av immersjonsolje på x4, x10, x40 objektivene. Tørk av immersjonsobjektivet med linsepapir. Et uskarpt bilde kan skyldes et urent objektiv.
  • Mikroskoplampene skal skrus av og kontakten dras ut etter bruk. Hetten settes på mikroskopene.
  • Feil ved mikroskopene skal noteres på en lapp som legges ved mikroskopet. Kursleder sørger for at verkstedet reparerer mikroskopet.
  • Defekte halogenlamper skiftes av kursleder.
Publisert 11. nov. 2010 18:24 - Sist endret 11. nov. 2010 18:24