Kontakt mellom studentene og instituttet

Oppslagtavle og epost

Instituttet gir meldinger til odontologi- og tannpleierstudene via oppslagstavlen og epost. Det er derfor viktig å følge med på tavlen i løpet av semesteret. Oppslagstavlen henger utenfor seminarrom A1.1004 i Domus Odontologica. Vi sender også ut meldinger til studentene på e-post. Disse blir ikke automatisk hengt opp på oppslagstavlen, hold deg derfor også oppdatert på e-posten din.

Studentkontakt ved Institutt for oral biologi (IOB)

Som odontologistudent og tannpleierstudent kan du henvende deg til studiekonsulent@odont.uio.no hvis du har problemer eller spørsmål som berører studiehverdagen din ved Instituttet for oral biologi.
 

Publisert 11. nov. 2010 18:31 - Sist endret 4. sep. 2020 12:51