Studentorganisasjoner

Publisert 29. sep. 2010 13:35

Hovudoppgåva for studentutvalet er å fremje studentane sine interesser overfor fakultetsleiinga og andre avgjerdsorgan. 

Publisert 9. sep. 2010 15:37

Odontologforeininga er ei medlemsforeining for tannlege og tannpleiarstudentene  i Oslo. Foreininga arrangerer ulike møte, samkomer og andre sosiale aktivitetar for medlemene.