Medikamenter assosiert med ONJ

M05B Midler med effekt på benstruktur og mineralisering

M05B A Bisfosfonater

03 Pamidronsyre

04 Alendronsyre

06 Ibandronsyre

07 Risedronsyre

08 Zoledronsyre

M05B X Andre legemidler som påvirker benstruktur og mineralisering

04 Denosumab

V10X Andre radiofarmaka til terapeutisk bruk

V10X X03 Radium-223-diklorid