Medikamenter relatert med kjevebensnekrose

Det er en rekke medikamenter som er relatert til utvikling av kjevebensnekrose. Medikamentgrupper som er relatert er blant annet benmodulerende medikamenter (bisfosfonater og midler med effekt på benstruktur og mineralisering), immunsuppresiva, antiangiogene legemidler og tyrokinasehemmere. Da det er mange ulike medikamenter å forholde seg til, kan det være greit å huske at medikamenter med endelser på -nib, mab, -mus og -ercept er noen medikamenter som kan gi økt risiko for kjevebensnekrose.

Listen under er en liten oversikt over medikamentgrupper i ACT-registeret som er relatert til utvikling av kjevebensnekrose:

 

M05B Midler med effekt på benstruktur og mineralisering

M05B A Bisfosfonater

03 Pamidronsyre

04 Alendronsyre

06 Ibandronsyre

07 Risedronsyre

08 Zoledronsyre

M05B X Andre legemidler som påvirker benstruktur og mineralisering

04 Denosumab

L01X Andre antineoplastiske midler

L01X C Monoklonale antistoffer

07 Bevacizumab

L01X E Proteinkinasehemmere

01 Imatinib

02 Gefitinib

03 Erlotinib

04 Sunitinib

09 Temsirolimus

10 Everolimus

26 Kabozantinib

V10X Radiofarmaka til terapeutisk bruk

V10X X Andre radiofarmaka til terapeutisk bruk

03 Radium-223-diklorid