Kjevebensnekrose under lupen

Oppdatering:

Hovedinnsamlingen av data er nå over. Vi takker for samtlige bidrag til forskningsprosjektet. Vi tar imidlertid fortsatt imot registreringer dersom dette gjelder tilfeller av kjevebensnekrose med forekomst ut året 2019.

En studie om kjevebensnekrose

Bakgrunn

I sammenheng med et felles forskningsprosjekt i Norge, Sverige og Danmark, har vi undersøkt forekomst av medikamentrelatert kjevebensnekrose i de tre landene.

Vi har samlet tilfeller av kjevebensnekrose relatert til medikamenter som bisfosfonater (Alendronat, Zometa, Aclasta og lignende) og/eller denosumab (Prolia, XGEVA) fra oktober 2011 og ut året 2019.

Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om kjevebensnekrose. Forekomst og risikofaktorer er fortsatt uklart, men vi håper at resultatene fra studien kan gi oss et klarere bilde, samt danne et grunnlag for nasjonale retningslinjer.

Har du spørsmål om kjevebensnekrose, studien eller håndtering av pasienter, send gjerne en mail til vår kontaktperson.

 

RAPPORTÈR TILFELLER AV KJEVEBENSNEKROSE HER

 

Ved å trykke her kan du få mer informasjon om kjevebensnekrose.

 

(Sist oppdatert 04.02.2020)

Informasjon om:

Retningslinjer ved tannbehandling

Vedrørende håndtering av pasienter som skal starte med, eller er under behandling med benresorpsjonshemmere.

 

Kontakt

Bente Brokstad Herlofson
E-post: b.b.herlofson@odont.uio.no
Telefon: 22852233