Kjevebensnekrose under lupen!

En studie om kjevebensnekrose

I sammenheng med et felles forskningsprosjekt i Norge, Sverige og Danmark, skal vi undersøke forekomst av medikamentrelatert kjevebensnekrose i de tre landene. 

Ditt bidrag er viktig!

Det gjelder å samle ALLE tilfeller av kjevebensnekrose relatert til medikamenter som bisfosfonater (Alendronat, Zometa, Aclasta og lignende) og / eller denosumab (Prolia, XGEVA) fra oktober 2011 og ut året 2019.

Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om kjevebensnekrose. Forekomst og risikofaktorer er fortsatt uklart. Resultatene kan danne grunnlag for nasjonale retningslinjer.

Har du spørsmål om kjevebensnekrose, studien eller håndtering av pasienter, send gjerne en mail til kontaktpersonen.

RAPPORTÈR TILFELLER AV KJEVEBENSNEKROSE HER

Informasjon om:

Retningslinjer ved tannbehandling

Vedrørende håndtering av pasienter som skal starte med, eller er under behandling med benresorpsjonshemmere.

 

Kontakt

Bente Brokstad Herlofson
E-post: b.b.herlofson@odont.uio.no
Telefon: 22852233