Om studien

Medikamentrelatert kjevebensnekrose er en tilstand som er utilstrekkelig kartlagt. Resultater fra retrospektive undersøkelser utenfor Norge antyder at kjevebensnekrose rammer 0.8 - 12% av kreftpasienter med skjelettmetastaser som får zoledronsyre intravenøst hver måned, og under 1% blant osteoporosepasienter som behandles med perorale nitrogenholdige bisfosfonater ukentlig.

Formålet med studien er å beskrive forekomsten av kjevebensnekrose relatert til antiresorptiv behandling av kreft- og osteoporosepasienter i Norge i perioden 2011 - 2019, å identifisere og karakterisere risikofaktorer for kjevebensnekrose og beskrive sykdommens forløp. Resultatene kan danne grunnlag for nasjonale retningslinjer.

Det gjelder å samle ALLE tilfeller av kjevebensnekrose relatert til medikamenter som bisfosfonater (Alendronat, Zometa, Aclasta og lignende) og / eller denosumab (Prolia, XGEVA) fra oktober 2011 og ut året 2019.


INKLUSJONSKRITERIER

  • Eksponert, også sonderbart, kjeveben i minst åtte uker
  • Nåværende eller tidligere behandling med medikamenter mot benresorpsjon
  • Ingen strålebehandling mot området

RAPPORTÈR TILFELLER AV KJEVEBENSNEKROSE

Studiedeltakere i Norge

Prosjektleder:
Professor Bente Brokstad Herlofson, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo