Teknisk-administrativt ansatte ved instituttene - Side 2

Personer 26 - 50 av 105
Navn Telefon E-post Emneord
Halvorsen, Hege Therese Tannhelsesekretær h.t.halvorsen@odont.uio.no
Bilde av Monica Braathen Hanssen Hanssen, Monica Braathen Førstesekretær +47 22852214 m.b.hanssen@odont.uio.no Sentralbord, Hovedresepsjon
Bilde av Md Mahdi Hasan Hasan, Md Mahdi Overingeniør +47 22851320 m.m.hasan@odont.uio.no Scanning Electron Microscopy, CLEM, 3D imaging, STED, Expansion Microscopy
Bilde av Marianne Lange Hauge Hauge, Marianne Lange Klinikksekretær +47 22852234 m.l.hauge@odont.uio.no
Bilde av Inger Heiberg Heiberg, Inger Klinikkavdelingsleder +47 22852025 inger.heiberg@odont.uio.no
Bilde av Nina Hellerud Hellerud, Nina Tannhelsesekretær nina.hellerud@odont.uio.no
Heyward, Catherine Anne Senioringeniør +47 22852363 +47 90093113 c.a.heyward@odont.uio.no
Bilde av Aud Jorid Kjellsbøl Hole Hole, Aud Jorid Kjellsbøl Tannpleier a.j.k.hole@odont.uio.no PACS
Hussain, Tanzeela Tannhelsesekretær tanzeela.hussain@odont.uio.no
Bilde av Renuka Fernando Ilekuttige Ilekuttige, Renuka Fernando Tannhelsesekretær r.f.ilekuttige@odont.uio.no
Ismail, Omer-Elfaroug Ibrahim Sid-Ahmed Avdelingsingeniør o.e.i.s.a.ismail@odont.uio.no
Bilde av Helén Cecilie Jacobsen Jacobsen, Helén Cecilie Klinikksekretær +47 22852015 h.c.jacobsen@odont.uio.no
Jahiji, Aferdita Tannpleier +47 22852188 aferdita.jahiji@odont.uio.no
Bilde av Kuleba Jeyakumar Jeyakumar, Kuleba Tannhelsesekretær kuleba.jeyakumar@odont.uio.no klinikk
Kartoeva, Zalina Tannhelsesekretær zalina.kartoeva@odont.uio.no
Bilde av Zina Supalak Kendee Kendee, Zina Supalak Tannhelsesekretær z.s.kendee@odont.uio.no
Bilde av Ngoc Ky Cuong Khuu Khuu, Ngoc Ky Cuong Senioringeniør +47 22840374 n.k.c.khuu@odont.uio.no
Bilde av Elisabeth Kjenstad Kjenstad, Elisabeth Seniorkonsulent +47 22852047 +47-22852048 elisabeth.kjenstad@odont.uio.no
Krgovic, Ivana Klinikksekretær ivana.krgovic@odont.uio.no
Bilde av Anne Karin Kristoffersen Kristoffersen, Anne Karin Senioringeniør +47 22840279 a.k.kristoffersen@odont.uio.no 16S rRNA sekvensering, Mikrobiell diagnostikk, Proteinrensing, DNA-isolering, Signaltransduksjon, Mikrobiologi, Biofilm
Bilde av Lene Cathrin Krokfoss Krokfoss, Lene Cathrin Tannhelsesekretær +47 22852294 l.c.krokfoss@odont.uio.no
Bilde av Anneli Aschim Lae Lae, Anneli Aschim a.a.lae@odont.uio.no
Bilde av Maria A. Landin Landin, Maria A. Senioringeniør/Forsker 45 50 26 87 mariaal@odont.uio.no miRNA, In situ hybridisering (ISH), Real-time RT-PCR, Laser mikrodisseksjon (LMD), bioinformatikk, epigenetikk, toksikogenomikk, RNA-isolering
Bilde av Trine Elin Brobakke Lang Lang, Trine Elin Brobakke Førstekonsulent +47 22852297 t.e.b.lang@odont.uio.no
Bilde av Faozia Laouar Laouar, Faozia Tannhelsesekretær faozia.laouar@odont.uio.no